24 Лютого 2009

Щодо звернень нотаріусів про запити ДПІ відносно надання форми 1ДФ

Щодо звернень нотаріусів про запити ДПІ
відносно надання форми 1ДФ

Зараз багато нотаріусів отримують листи районних Податкових інспекцій про необхідність надання нотаріусами податкового розрахунку форми 1-ДФ за 2007, 2008 рік. Не будемо торкатися питань правомірності вимог податкової щодо такої звітності.
Хочу звернути увагу нотарів на те, як саме написаний цей лист.
- «Виникла негайна потреба проаналізувати причини, які пов‘язані з ненаданням податкового розрахунку».
- «Просимо Вас надати вказаний розрахунок (форма 1-ДФ) за 2007, 2008 роки, або письмо підтвердити факт відсутності..»
Тобто, виходить для того, щоб зробити висновки, чому нотаріуси не подають звітність, треба, щоб нотаріуси її негайно подали!
- «звертає Вашу увагу на те, що нотаріуси зобов‘язані надавати у строки… податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум нарахованого (сплаченого) податку податкового органу за місцем розташування…»
При цьому жодного слова, стосовно якого Закону виникло це зобов‘язання.

Пропоную декілька зразків відповідей на такі листи Податкової інспекції.

1. Якщо у Вас не має найманих робітників:
Державна податкова інспекція
у _________________ районі
м. _______________

ПН ХМНО
Петрової П.П.
м. _________, вул. _________

На Ваш лист № 888888 від 11.02.2009 року, сповіщаю, що я, як громадянка України та сумлінний платник податків підтримую прагнення Державної податкової інспекції у _______________ районі м ______________ по запровадженню у повсякденну практику ідеологію партнерських стосунків, порозуміння та зміцнення законних, прозорих та об‘єктивних взаємовідносин між керівництвом податкової служби та платниками податків, Я готов(а) приймати участь у обговоренні напрямків удосконалення податкового законодавства.
Відповідно до п.1.7. Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» податковим агентом, зокрема, є фізична особа, що є суб’єктом підприємницької діяльності чи здійснює незалежну професійну діяльність, яка використовує найману працю інших фізичних осіб, щодо виплати заробітної плати (інших виплат та винагород) таким іншим фізичним особам.
Враховуючи вище викладене, повідомляю, що податкової звітності за формою 1-ДФ не маю обов’язку подавати, так як найманих робітників в 2007, 2008 роках не мала, договорів про трудові відносини не з ким не укладалися, будь-кому сум доходу не нараховувал(а) та не сплачувал(а).
З повагою, ……

2. Якщо у Вас є наймані робітники:
Державна податкова інспекція
у __________________ районі
м. ________________

ПН ХМНО
Петрової П.П.
м. _________, вул. _________

На Ваш лист № 888888 від 11.02.2009 року, відповідаю, що я, як громадянка(нин) України та сумлінний платник податків підтримую прагнення Державної податкової інспекції у ______________ районі м __________ по запровадженню у повсякденну практику ідеологію партнерських стосунків, порозуміння та зміцнення законних, прозорих та об‘єктивних взаємовідносин між керівництвом податкової служби та платниками податків, Я готов(а) приймати участь у обговоренні напрямків удосконалення податкового законодавства.
Відповідно до п.1.7. Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» податковим агентом, зокрема, є фізична особа, що є суб’єктом підприємницької діяльності чи здійснює незалежну професійну діяльність, яка використовує найману працю інших фізичних осіб, щодо виплати заробітної плати (інших виплат та винагород) таким іншим фізичним особам.
Враховуючи вище викладене, повідомляю, що податкові звітності за формою 1-ДФ в 2007, 2008 році подавала, відповідно до діючого законодавства України.
Копії договорів та форм 1-ДФ додаю.
З повагою, ……
PS. Якщо у Вас були працівники тільки в якомусь одному році, просто розпишіть відповідно кожного року.

3. Цей варіант відповіді розрахований, на запит в якому буде чітко вказано, що форма 1-ДФ повинна подаватися нотаріусом по посвідченим них договорам відповідно до ст. 11, 12,14 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб».
Державна податкова інспекція
у _________________ районі
м. _______________

ПН ХМНО
Петрової П.П.
м. __________, вул. _________

На ваше звернення № ___________ від 17.02.2009 року, відповідаю, що я, як громадянка(нин) України та платник податків підтримую прагнення Державної податкової інспекції у ______________ районі м ___________ по запровадженню у повсякденну практику ідеологію партнерських стосунків, порозуміння та зміцнення законних, прозорих та об‘єктивних взаємовідносин між керівництвом податкової служби та платниками податків, Я готова приймати участь у обговоренні напрямків удосконалення податкового законодавства.
Стосовно надання податкової звітності за формою 1-ДФ, повідомляю, що нотаріус України відповідно до ст. 5 Закону України «Про нотаріат» із змінами від 1 жовтня 2008 року N 614-VI, в подальшому ЗУ «Про нотаріат», зобов’язаний: здійснювати свої професійні обов’язки відповідно до цього Закону і принесеної присяги; сприяти громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз’яснювати права і обов’язки, попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду; зберігати в таємниці відомості, одержані ним у зв’язку з вчиненням нотаріальних дій.
Частиною 2 статті 32 Конституції України та ч. 4 ст. 23 Закону України «Про інформацію» не допускається збирання, зберігання, використання й поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Стаття 8 ЗУ «Про нотаріат» зобов’язує нотаріуса зберігати нотаріальну таємницю. Частина 1 статті 8 Закону України «Про нотаріат» дає визначення нотаріальної таємниці: «нотаріальна таємниця — сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов’язки тощо». А у частині 4 цієї статті передбачено, що «особи, винні в порушенні нотаріальної таємниці, несуть відповідальність у порядку, встановленому законом». Ті дані, що необхідно вносити до звітності форма 1-ДФ містять в собі нотаріальну таємницю. Згідно частини 7 статті 8 ЗУ «Про нотаріат», довідки лише про суму нотаріально посвідчених договорів, які необхідні виключно для встановлення додержання законодавства з питань оподаткування, надаються нотаріусом протягом 10 робочих днів і тільки на обґрунтовану письмову вимогу органів державної податкової служби.
Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» не передбачені обов‘язки нотаріуса подавати форму 1ДФ. «Сума податку самостійно сплачується сторонами (або однією стороною) договору до його нотаріального посвідчення через установи банків у сумі, визначеній податковим агентом. (абзац третій пункту 11.3 статті 11 у редакції Закону України від 19.01.2006 р. N 3378-IV) Нотаріус, який посвідчив договір відчуження об’єкта нерухомості, зобов’язаний надіслати інформацію про такий договір податковому органу за податковою адресою платника податку у строки, встановлені законом для податкового кварталу. Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» передбачає, що податковим роз’ясненням є оприлюдненням офіційного розуміння окремих положень податкового законодавства контролюючими органами у межах їх компетенції. Відповідно до листа ДПА від 19.02.2007 р. N 3200/7/17-0116 «Оскільки відповідальність за сплату податку несе платник податку і функції стосовно нарахування, утримання та перерахування податку до бюджету фактично виконуються громадянами, котрі отримують доходи від операцій з майном, нотаріуси виконують функції податкових агентів в частині контролю повноти сплати податку до бюджету перед посвідченням договорів та забезпечують надання відповідної інформації податковому органу.»
Конституцією України передбачено, що «кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом (ст.67)» Тобто подача декларації є обов‘язок громадян, який передбачений Конституцією нашої держави. Виконуючи свої обов‘язки, нотаріуси забезпечують надання відповідної інформації податковому органу, роз‘яснюючи громадянам їх обов‘язок надати податковому органу за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік.
Таким чином жодним Законом України не передбачений обов‘язок нотаріуса надавати податковим органам форму 1ДФ.
Статтею 13 Закону України «Про податкову службу в Україні»передбачено, що «Посадові особи органів державної податкової служби зобов’язані дотримувати Конституції і законів України, інших нормативних актів, прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій…» Стаття 68 Конституції наголошує: Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Крім того статтею 81 ЗУ «Про нотаріат» чітко зазначено: Будь-яке втручання в діяльність нотаріуса, зокрема з метою перешкоджання виконанню ним своїх обов’язків або спонукання до вчинення ним неправомірних дій, у тому числі вимагання від нього, його стажиста, інших працівників, які знаходяться у трудових відносинах з нотаріусом, відомостей, що становлять нотаріальну таємницю, забороняється і тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства.
Тому, з урахуванням викладеного, для того щоб не допустити порушення конституційних прав громадян та вимог названих законодавчих актів України, як з боку працівників ДПІ так і з боку нотаріуса, надати форми 1 ДФ щодо вашого запиту не маю можливості.

4. Тепер розглянемо іншу сторону питання – подання до державної податкової інспекції форм 1-ДФ за минулі роки (із запізненням ) , та можливі санкції як підсумок ( грошові).

а) Відповідно до Наказу (Із змінами і доповненнями) Державної податкової адміністрації України «Про затвердження форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» від 29 вересня 2003 року N 451, Податковий розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. За неподання або несвоєчасне подання за встановленою формою відомостей про доходи громадян, статтею 1634 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» передбачена відповідальність у вигляді попередження або накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян — суб’єктів підприємницької діяльності у розмірі від двох до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Закону України (від 34,00 до 51, 00 грн).
З 16.02.2005 р., органи державної податкової служби уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення та відповідно до ст. 221 КУпАП направляти їх до районних (міських) судів для розгляду та винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення. Постанова суду про накладення адміністративного стягнення відповідно до ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження» підлягає виконанню державною виконавчою службою.
У разі несплати правопорушником штрафу у строк (15 днів) постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна.
У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується: подвійний розмір штрафу, визначеного 1634 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення»су; витрати на облік зазначених правопорушень. Розмір витрат на облік правопорушень визначається Кабінетом Міністрів України.
Як Ви вже зрозуміли, в цьому випадку, свої інтереси Вам прийдеться відстоювати уже в суді. А це також затрати, як матеріальні, так і моральні.
б) Також потрібно пам’ятати про вимоги ст. 8 ЗУ „Про нотаріат” і наявну можливість отримати матеріальні збитки за порушення вимог цієї статті від Ваших клієнтів.

Методична рада
Асоціації приватних нотаріусів
Харківської області

23.02.2009 року

отримати