27 Квітня 2010

У разі продовження договору оренди землі державної або комунальної власності принцип мовчазної згоди не застосовується

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
ЛИСТ
від 26.03.2010 N 6711/17/4-10
Державний комітет України із земельних ресурсів розглянув ваш лист від 23.02.2010 N 2245 до звернення представництва Держкомпідприємництва у Полтавській області щодо роз’яснення деяких питань застосування принципу мовчазної згоди для продовження договору оренди земельної ділянки та повідомляє наступне.
Статтею 33 Закону України «Про оренду землі» встановлю, що зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін.
У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.
Статтею 654 Цивільного кодексу України визначено, що зміна або розірвання договору вчиняється в такі самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.
Статтею 124 Земельного кодексу України передбачено, що передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення договору оренди земельної ділянки.
Таким чином, реалізація переважного права орендаря на продовження договору оренди земельної ділянки можлива за наявності відповідного рішення органу місцевого самоврядування про продовження договору оренди, шляхом укладення додаткової угоди.
Відповідно до додатка 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 N 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» до документів дозвільного характеру, які видаються виключно через дозвільні центри відноситься рішення про передачу в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності.
Частиною дев’ятою статті 1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» визначено, що принцип мовчазної згоди — принцип, згідно з яким суб’єкт господарювання набуває право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання відповідного документа дозвільного характеру, за умови, якщо суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, але у встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі не видано або не направлено.
Разом з тим, укладення договору оренди, а також укладення додаткової угоди до договору оренди регулюється Цивільним кодексом України та Законом України «Про оренду землі».
Отже, принцип мовчазної згоди не може бути застосований при продовженні договору оренди.
Крім того, згідно із статтею 35 Закону України «Про оренду землі» спори, пов’язані з орендою землі, вирішується у судовому порядку.

Заступник Голови С. В. Бєльчик

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 — 2010
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 — 2010

отримати