14 Жовтня 2013

Позачерговий З*їзд нотаріусів України — звернення про необхідність скликання та проведення

Нотаріусам України

Раді Нотаріальної палати України

Шановні колеги!

При створенні Нотаріальної палати України (далі — НПУ) було порушено базові принципи системи Латинського нотаріату (затверджені 18.01.1986 Бюро при комісії з міжнародної співпраці МСЛН і Постійною Радою в Гаазі 13, 14 та 15 березня 1986 року), а саме: п. 18 третього розділу «Організація нотаріальної діяльності» про створення центрального органу, складеного виключно з нотаріусів, які будуть представляти нотаріат усієї країни, діючи спільно з іншими колективними органами нотаріусів, та вимоги ст. 16 Закону України «Про нотаріат» щодо гласності, демократичності, колегіальності, виборності, рівних можливостей доступу нотаріусів до участі в професійному самоврядуванні.

1. Статутом не передбачено обов’язкового створення відділень (регіональних палат) в кожній області України, чим порушено принцип рівних можливостей доступу нотаріусів до участі у професійному самоврядуванні.

2. Не передбачено щорічної звітності щодо доходів та витрат НПУ (в будь-якій формі: письмово, на офіційному веб-сайті тощо), чим порушено принцип гласності.

3. Рада НПУ в кількості 15 осіб не забезпечує представництво 25 областей України, міст Києва та Севастополя, чим порушено принципи демократичності та колегіальності.

4. Замість відділень в областях Радою НПУ призначено уповноважених осіб, чим порушено принципи демократичності та виборності: кандидатури не проходили обговорення на місцях та не обирались, а відповідно і звітувати про свою роботу перед нотаріусами не зобов’язані.

5. Як наслідок, наразі відсутній зворотній зв’язок із регіонами. Єдине, що надійно прив’язує нотаріуса до НПУ, — це обов’язковість сплати членських внесків.

6. Встановлено зависоку межу для призначення позачергового З’їзду НПУ — на вимогу не менш як третини членів НПУ, чим порушено принцип демократичності.

7. Щодо процедури затвердження Статуту та обрання президента також було допущено ряд порушень:
– проект Статуту НПУ делегати З’їзду отримали, умовно кажучи, за 40 хвилин до початку установчого З’їзду. Відповідно, його текст не проходив публічного обговорення нотаріусами України, а делегати З’їзду його приймали фактично з голосу без належних на це повноважень;
– обрання президента НПУ відбулося без попереднього обговорення кандидатур та їх програм на місцях. В результаті делегати З’їзду брали участь у голосуванні на свій власний розсуд, не отримавши попередньо наказу колег зі своїх регіонів щодо кандидатури президента та його програми, що ставить під сумнів легітимність таких виборів;
– голосування було безальтернативним, чим порушено принцип демократичності;
– президента обрано відкритим, а не таємним голосуванням, чим створено сприятливі умови для активного впливу адміністративного ресурсу на голоси виборців;
– головуючим на З’їзді був не нотаріус, чим порушено п. 18 третього розділу «Організація нотаріальної діяльності» базових принципів системи Латинського нотаріату;
– президентом НПУ обрано не нотаріуса (ч. 1 ст. 3 Закону України «Про нотаріат»), чим порушено п. 18 третього розділу «Організація нотаріальної діяльності» базових принципів системи Латинського нотаріату.

Як наслідок, на сьогодні не створено справжнього класичного самоврядування: відсутній механізм взаємодії керівництва НПУ та її рядових членів (випала важлива ланка — регіональні відділення на місцях), не всі області мають представників у Раді НПУ. У підсумку на рівні регіонів самоврядування залишилось без коштів, що, у свою чергу, потягло за собою «розробку» сурогатних схем фінансування на місцях через створення інших громадських організацій .
Відповідно актуальні проблеми членів НПУ залишаються невідомими для керівництва палати. У свою чергу діяльність керівництва НПУ залишається для її рядових членів або невідомою, або незрозумілою. Як наслідок, ініціатива «знизу» щодо розв’язання нагальних проблем нотаріату сприймається як особиста образа керівництва.
Постає логічне запитання: а для чого тоді ми створювали Нотаріальну палату України?

Крім того, замість розбудови демократичного самоврядування, напрацювання єдиної нотаріальної практики, захисту інтересів кожного нотаріуса керівництво НПУ штучним чином за особистим уподобанням робить спробу втягнути нотаріальну спільноту в неіснуючий конфлікт з Міністерством юстиції України, тим самим порушуючи одну із заповідей Міжнародного союзу нотаріату: «Поважай своє міністерство».

Показовою стала ситуація з електронними реєстрами 01–07 жовтня 2013 року, коли нотаріуси, спілкуючись на платформі сайту «Юррадник», спільними зусиллями (самотужки) оперативно знаходили потрібні рішення та підставляли один одному плече. Водночас внесок НПУ у вирішення проблеми з поновленням реєстрів — лише безпорадний формальний лист на адресу Міністерства юстиції України.
Марно звертались нотаріуси і на сайт НПУ: ні додаткової інформації, ні технічної допомоги.

У таку хвилину найбільш актуальними могли стати «гарячі лінії» НПУ, а також технічні консультації з питань закачування поновлення реєстрів.
Але у цей час головними новинами сайту НПУ були:
– Перша спартакіада нотаріусів України (02.10.13), яка відбулась ще 20.09.13;
– позов УНП та НПУ до МЮ України (04.10.13), який було подано ще 27.09.13;
– регіональний семінар у Дніпропетровську (07.10.13);
– інформація про те, що українські нотаріуси у вересні відвідали Республіку Татарстан (07.10.13).

Таким чином, керівництво НПУ у важку для представників професії хвилину розписалося у професійній непридатності щодо розбудови інституту самоврядування та налагодження співпраці з відповідними державними органами.

Усе зазначене вище свідчить про те, що нами допущено суттєві помилки при формуванні самоврядування нотаріусів. Для того, щоб самоврядування стало дієвою організацією, потрібно такі помилки виправити. В іншому випадку надалі спілкування керівництва НПУ та її членів звузиться до сплати членських внесків, керівництво палати житиме своїм життям, а нотаріальна спільнота — своїм.

Відповідно до п. 5.3 ст. 5 Статуту Нотаріальної палати України звертаємося з вимогою до Ради НПУ про призначення позачергового З’їзду нотаріусів України, а нотаріусів України закликаємо не залишатися байдужими та підтримати це звернення шляхом збирання підписів на регіональному рівні для проведення позачергового З’їзду нотаріусів України.

На нашу думку, основними питаннями позачергового З’їзду нотаріусів є:
1) нова редакція Статуту НПУ;
2) створення відділень в кожній області України з демократичним обранням їх керівництва;
3) обрання на демократичній основі членів Ради НПУ з обов’язковою умовою представництва від кожної області;
4) обрання президента НПУ з практикуючих нотаріусів (з досвідом нотаріальної практики не менш ніж 10 років) на демократичній основі шляхом таємного голосування;
5) значне зменшення порогу для призначення позачергового З’їзду НПУ;
6) встановлення обов’язкового щорічного публічного звіту щодо доходів та витрат органами НПУ;
7) визначення квоти представництва на позачерговий З’їзд нотаріусів України за нормою прямої участі.

Цей перелік є відкритим для пропозицій та обговорення!

Пропонується наступний формат роботи зі збирання підписів під вимогою про скликання Позачергового З’їзду нотаріусів України:

1. Ініціативні нотаріуси в регіонах роздруковують підписний лист та після ознайомлення інших членів НПУ з його змістом (на зборах, конференціях або індивідуально) пропонують нотаріусам висловитися на його підтримку. Бажаючі власноручно проставляють свої підписи на такому підписному листі.

2. Заповнений оригінал підписного листа (з будь-якою кількістю підписів) направляється на поштову адресу ініціативної групи: 01001, м. Київ, а/с № 462 Горбачова Надія Олександрівна.
Текст означеної вимоги та підписні листи на її підтримку пропонується Вашій увазі.

3. Внести пропозиції, поставити запитання, отримати відповіді та прийняти участь у обговорення можливо також на платформі сайту http://yurradnik.com.ua/ у темі «Позачерговий З’їзд нотаріусів України — звернення про необхідність скликання та проведення».

отримати