13 Січня 2014

НОТАРІАЛЬНИЙ МІНІМУМ 2014

У виданні наведено Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріу­сами України, Правила ведення нотаріального діловодства, Узагальнюючу податкову консультацію щодо деяких питань оподаткування фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (приватних нотаріусів, адвокатів), Закон України «Про нотаріат», Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», Податковий кодекс України, Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито», Інструкцію про порядок обчислення та справляння державного мита, Порядок проставлення апостиля в Міністерстві юстиції України на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, та підготовки Міністерством юстиції України нотаріально оформлених документів для подальшої консульської легалізації, Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса, Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності, Порядок проведення перевірки організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, Порядок підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів, Порядок внесення головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі або Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату, Порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату, Порядок виготовлення та знищення печатки приватного нотаріуса, Склад Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України.

ЗМІСТ
Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України,
затверджений наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за № 282/20595 14
І. Загальні положення 15
Глава 1. Місце вчинення нотаріальної дії 15
Глава 2. Строки вчинення нотаріальної дії 16
Глава 3. Установлення особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії 16
Глава 4. Визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, перевірка повноважень представника фізичної особи 17
Глава 5. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, перевірка повноважень представника юридичної особи 19
Глава 6. Установлення волевиявлення та дійсних намірів особи при вчиненні нотаріальних дій 19
Глава 7. Витребування відомостей і документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії 19
Глава 8. Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії 22
Глава 9. Порядок викладення текстів та підписання посвідчуваних правочинів, заяв та інших документів 23
Глава 10. Посвідчувальні написи нотаріуса 25
Глава 11. Реєстрація нотаріальної дії та визнання її вчиненою 25
Глава 12. Виконавча сила нотаріального документа 25
Глава 13. Відмова у вчиненні нотаріальної дії 26
Глава 14. Оскарження нотаріальної дії або відмови у вчиненні
нотаріальної дії 26
Глава 15. Заходи, що вживаються нотаріусом при виявленні порушення законодавства 27
Глава 16. Оплата за вчинення нотаріальних дій 27
II. Порядок вчинення окремих видів нотаріальних дій 27
Глава 1. Основні правила посвідчення правочинів 27
Глава 2. Посвідчення правочинів про відчуження та заставу майна 33
Глава 3. Посвідчення заповіту, внесення змін до нього та його скасування 48
Глава 4. Посвідчення довіреностей, припинення та скасування довіреностей 52
Глава 5. Інші правочини 55
Глава 6. Посвідчення фактів 60
Глава 7. Засвідчення вірності копій документів і витягів з них, засвідчення справжності підписів на документах 61
Глава 8. Засвідчення вірності перекладу 63
Глава 9. Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна 64
Глава 10. Видача свідоцтв про право на спадщину 69
Глава 11. Видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя 80
Глава 12. Видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) 82
Глава 13. Видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо вони не відбулися 84
Глава 14. Видача свідоцтва виконавцю заповіту 84
Глава 15. Накладання та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації 88
Глава 16. Вчинення виконавчих написів 91
Глава 17. Вчинення протестів векселів 95
Глава 18. Вчинення морських протестів 99
Глава 19. Прийняття на зберігання документів 99
Глава 20. Передача заяв 100
Глава 21. Прийняття у депозит грошових сум та цінних паперів 101
Глава 22. Видача дубліката документа 106
Правила ведення нотаріального діловодства,
затверджені наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року № 3253/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 грудня 2010 року за № 1318/18613 108
І. Загальні положення 109
ІІ. Діловодство контори, архіву, приватного нотаріуса 109
ІІІ. Відповідальність за організацію діловодства та архіву 110
ІV. Порядок приймання-передавання документів нотаріального діловодства у разі зміни завідувача контори чи особи, відповідальної за ведення діловодства, заміщення (зупинення нотаріальної діяльності) приватного нотаріуса 111
V. Складання та оформлення організаційно-розпорядчих документів 113
VI. Складання та оформлення нотаріальних документів 117
VII. Порядок ведення та заповнення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій 120
VIII. Приймання, розгляд і реєстрація кореспонденції 129
IХ. Контроль за виконанням документів 131
X. Вимоги щодо формування справ (нарядів) 131
ХІ. Особливості формування спадкових справ 132
ХII. Оформлення справ для архівного зберігання 134
ХIII. Складання описів справ (нарядів) 138
ХІV. Архівне зберігання нотаріальних документів приватним нотаріусом 139
ХV. Передавання справ до державного нотаріального архіву 140
XVI. Видача і вилучення (виїмка) нотаріальних документів 142
Додаток 1. Акт приймання-передавання документів нотаріального діловодства державної нотаріальної контори 144
Додаток 2. Акт приймання-передавання під час зміни завідувача державної нотаріальної контори 144
Додаток 3. Акт про нестачу архівних справ (документів) 145
Додаток 4. Довідка про перевірку наявності і стану документів при звільненні особи, відповідальної за ведення нотаріального діловодства
у приватного нотаріуса 145
Додаток 5. Акт приймання-передавання документів нотаріального діловодства приватного нотаріуса під час його заміщення 146
Додаток 6. Алфавітна книга обліку заповітів 146
Додаток 7. Алфавітна книга обліку спадкових справ 146
Додаток 8. Алфавітна книга обліку договорів 147
Додаток 9. Алфавітна книга обліку реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрація зняття таких заборон та арештів 147
Додаток 10. Книга обліку і реєстрації спадкових справ 147
Додаток 11. Книга обліку заяв про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна та встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або над майном фізичної особи, місцеперебування якої невідоме 147
Додаток 12. Книга обліку цінностей при вжитті заходів щодо охорони спадкового майна 148
Додаток 13. Книга обліку договорів на управління спадщиною 148
Додаток 14. Журнал обліку викликів нотаріуса для вчинення нотаріальних дій поза приміщенням державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приміщенням, яке є робочим місцем приватного нотаріуса 148
Додаток 15. Журнал реєстрації звернень, що надійшли під час прийому фізичних та юридичних осіб 148
Додаток 16. Книга обліку літератури 149
Додаток 17. Книга реєстрації наказів з особового складу 149
Додаток 18. Книга обліку видачі документів з архіву для ознайомлення 149
Додаток 19. Журнал реєстрації вхідних документів 149
Додаток 20. Журнал реєстрації вихідних документів 149
Додаток 21. Книга реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань 149
Додаток 22. Розносна книга для місцевої кореспонденції 149
Додаток 23. Реєстр для реєстрації нотаріальних дій 150
Додаток 24. Реєстр для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів 150
Додаток 25
Форма № 1. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно, що переходить до єдиного спадкоємця 151
Форма № 2. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно, яке видано одночасно всім спадкоємцям 152
Форма № 3. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно, що видається у разі, якщо частки у спадщині окремих спадкоємців залишаються відкритими 153
Форма № 4. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно за правом представлення, що переходить до єдиного спадкоємця 154
Форма № 5. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно померлого спадкоємця, який не встиг прийняти спадщину (спадкова трансмісія) 155
Форма № 6. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно померлого спадкоємця, який прийняв спадщину, але не оформив своїх спадкових прав 156
Форма № 7. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно у разі відмови спадкоємця від спадщини на користь іншого спадкоємця 157
Форма № 8. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно у разі відмови від спадщини спадкоємця однієї черги на користь спадкоємця іншої черги 158
Форма № 9. Свідоцтво про право на спадщину на обов’язкову частку щодо нерухомого майна, у разі якщо частка у спадщині спадкоємця за заповітом залишилась відкритою 159
Форма № 10. Свідоцтво про право на спадщину за секретним заповітом на нерухоме майно, що переходить до єдиного спадкоємця 160
Форма № 11. Свідоцтво про право на спадщину за законом на майно, яке видається
у разі внесення змін до свідоцтва про право на спадщину одночасно всім спадкоємцям 161
Форма № 12. Свідоцтво про право на спадщину за заповітом на нерухоме майно, що переходить до єдиного спадкоємця 162
Форма № 13. Свідоцтво про право на спадщину за законом на майно, набуте за договором довічного утримання (догляду) у зв’язку зі смертю набувача 163
Форма № 14. Свідоцтво про право на спадщину за заповідальним розпорядженням на право на вклад 164
Форма № 15. Свідоцтво про право на спадщину за законом, що видається з урахуванням укладеного спадкоємцями договору про зміну
розміру частки 165
Форма № 16. Свідоцтво про право на спадщину за законом, що видається для підтвердження права на спадщину, яка відкрилась за кордоном 166
Форма № 17. Свідоцтво про право на спадщину за заповітом, що видається для підтвердження права на спадщину, яка відкрилась за кордоном 167
Форма № 18. Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя, яке видається в разі смерті одного з подружжя 168
Форма № 19. Протокол про оголошення секретного заповіту 169
Форма № 20. Свідоцтво, яке посвідчує повноваження виконавця заповіту 171
Форма № 21. Свідоцтво про посвідчення факту, що дитина є живою 172
Форма № 22. Свідоцтво про посвідчення факту, що фізична особа є живою 173
Форма № 23. Свідоцтво про посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці 174
Форма № 24. Свідоцтво про посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці 175
Форма № 25. Свідоцтво про прийняття на зберігання документів 176
Форма № 26. Свідоцтво про передачу заяви 177
Форма № 27. Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону) 178
Форма № 27-1. Свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні при продажі майна в провадженні у справі про банкрутство 179
Форма № 28. Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону), якщо прилюдні торги (аукціон) не відбулися(вся) 180
Форма № 29. Посвідчувальний напис на договорі, укладеному фізичними особами 181
Форма № 30. Посвідчувальний напис на договорі за участю юридичної особи 182
Форма № 31. Посвідчувальний напис на договорі про відчуження нерухомого майна за участю особи, яка не може підписатись особисто внаслідок фізичної вади, хвороби тощо 183
Форма № 32. Посвідчувальний напис на договорі, укладеному фізичними особами за участю представника 184
Форма № 33. Посвідчувальний напис на договорі за участю неповнолітньої дитини, яка діє за згодою батьків (піклувальника) 185
Форма № 34. Посвідчувальний напис на договорі, укладеному за участю неповнолітньої дитини, яка діє за згодою батьків (піклувальника), які є стороною договору 186
Форма № 35. Посвідчувальний напис на договорі за участю неповнолітньої дитини, яка діє за згодою батьків (піклувальника), а також за участю представників малолітньої дитини 187
Форма № 36. Посвідчувальний напис на договорі, укладеному фізичними особами за участю особи, яка не може розписатися особисто внаслідок фізичної вади, хвороби тощо 188
Форма № 37. Посвідчувальний напис на договорі про відчуження нерухомого майна, який укладається фізичними особами 189
Форма № 38. Посвідчувальний напис на договорі про відчуження нерухомого майна за участю юридичної особи 190
Форма № 39. Посвідчувальний напис на договорі про відчуження нерухомого майна за участю представника 191
Форма № 40. Посвідчувальний напис на договорі відчуження нерухомого майна, укладеному його управителем 192
Форма № 41. Посвідчувальний напис на договорі, укладеному за участю юридичної особи, посвідченому з одночасним усним перекладом тексту договору перекладачем 193
Форма № 42. Посвідчувальний напис на договорі за участю фізичної особи, яка не знає мови, якою викладено текст договору, з одночасним усним перекладом їй тексту договору нотаріусом 194
Форма № 43. Посвідчувальний напис на договорі за участю фізичної особи, яка не знає мови, якою викладено текст договору, з одночасним усним перекладом їй тексту договору перекладачем 195
Форма № 44. Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису одного з подружжя на заяві про згоду на відчуження майна 196
Форма № 45. Посвідчувальний напис на заповіті, записаному зі слів заповідача 197
Форма № 45-1. Посвідчувальний напис на конверті із секретним заповітом 198
Форма № 46. Посвідчувальний напис на заповіті, посвідченому при свідках на бажання заповідача 199
Форма № 47. Посвідчувальний напис на заповіті від імені особи, яка не може сама прочитати текст заповіту уголос 200
Форма № 48. Посвідчувальний напис на заповіті подружжя 201
Форма № 49. Посвідчувальний напис на заповіті від імені особи, яка не може підписатись власноручно внаслідок фізичної вади, хвороби тощо 202
Форма № 50. Посвідчувальний напис на довіреності, виданій фізичною особою 203
Форма № 51. Посвідчувальний напис на довіреності, виданій фізичною особою у порядку передоручення 204
Форма № 52. Посвідчувальний напис на довіреності, виданій управителем майна на підставі договору управління майном 205
Форма № 53. Посвідчувальний напис на довіреності за участю юридичної особи 206
Форма № 54. Посвідчувальний напис на довіреності, виданій юридичною особою у порядку передоручення 207
Форма № 55. Посвідчувальний напис на довіреності, виданій неповнолітньою дитиною, яка діє за згодою одного з батьків (піклувальника) 208
Форма № 56. Посвідчувальний напис на довіреності, виданій фізичною особою, яка не може підписатися власноручно внаслідок фізичної вади,
хвороби тощо 209
Форма № 57. Посвідчувальний напис на довіреності за участю фізичної особи, яка не знає мови, якою викладено текст довіреності, з одночасним усним перекладом тексту довіреності перекладачем 210
Форма № 58. Посвідчувальний напис про засвідчення вірності копії (фотокопії) з оригіналу документа 211
Форма № 58-1. Посвідчувальний напис про засвідчення вірності фотокопії-витягу з оригіналу документа 212
Форма № 59. Посвідчувальний напис про засвідчення вірності копії з копії документа 213
Форма № 60. Посвідчувальний напис про засвідчення вірності копії з оригіналу документа з одночасним письмовим перекладом тексту нотаріусом 214
Форма № 61. Посвідчувальний напис про засвідчення вірності копії з оригіналу документа з одночасним письмовим перекладом тексту перекладачем 215
Форма № 62. Посвідчувальний напис на документі про час його пред’явлення 216
Форма № 63. Посвідчувальний напис про засвідчення вірності виписки з документа 217
Форма № 64. Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису фізичної особи на документах 218
Форма № 65. Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису фізичної особи, яка діє на підставі довіреності, на документах 219
Форма № 66. Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису на документі з одночасним письмовим перекладом тексту документа нотаріусом 220
Форма № 67. Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису на документі, вчиненного одночасно з перекладом тексту документа перекладачем 221
Форма № 68. Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису на афідевіті з додатками 222
Форма № 69. Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису представника юридичної особи на документі 223
Форма № 70. Посвідчувальний напис про засвідчення на документах справжності підпису неповнолітньої дитини, яка діє за згодою одного з батьків (піклувальника) 224
Форма № 71. Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису фізичної особи, що підписалась за іншу особу, яка внаслідок фізичної вади, хвороби тощо не може власноручно підписатися 225
Форма № 72. Посвідчувальний напис про засвідчення вірності перекладу, зробленого нотаріусом 226
Форма № 73. Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису
перекладача 227
Форма № 74. Посвідчувальний напис на векселі про його оплату 228
Форма № 75. Посвідчувальний напис на дублікаті документа 229
Форма № 76. Заборона відчуження майна, зазначеного у заповіті подружжя, у зв’язку із смертю одного з подружжя 230
Форма № 77. Заборона відчуження нерухомого майна, що належить фізичній особі, яка оголошена померлою (у зв’язку з видачею свідоцтва про право на спадщину) 231
Форма № 78. Заборона відчуження нерухомого майна у зв’язку із смертю набувача майна за договором довічного утримання (догляду), на яке видано свідоцтво про право на спадщину 232
Форма № 79. Заборона відчуження майна у зв’язку з укладенням договору довічного утримання (догляду), іпотеки 233
Форма № 80. Заборона відчуження жилого будинку, (квартири) у зв’язку з видачею позики на його (її) будівництво, капітальний ремонт чи купівлю 234
Форма № 81. Зняття заборони відчуження майна у зв’язку з припиненням чи розірванням договору довічного утримання (догляду), припиненням договору іпотеки. Форму № 81 додатка 25 виключено (згідно з наказом Міністерства юстиції України від 3 червня 2013 року № 1061/5) 235
Форма № 82. Зняття заборони відчуження майна у зв’язку зі смертю відчужувача майна за договором довічного утримання (догляду). Форму № 82 додатка 25 виключено (згідно з наказом Міністерства юстиції України від 3 червня 2013 року № 1061/5) 235
Форма № 83. Акт про морський протест 236
Форма № 84. Посвідчувальний напис на аграрній розписці за участю фізичної особи 237
Форма № 85. Посвідчувальний напис на аграрній розписці за участю юридичної
особи 238
Форма № 86. Передавальний напис на аграрній розписці за участю фізичної особи 239
Форма № 87. Передавальний напис на аграрній розписці за участю юридичної
особи 240
Додаток 26. Журнал обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій 241
Додаток 27. Акт 241
Додаток 28. Примірний перелік документів, що не підлягають реєстрації 242
Додаток 29. Акт про відсутність вкладень у конверті та пошкодження кореспонденції (конверта) 242
Додаток 30. Реєстраційні штампи 243
Додаток 31. Номенклатура справ 243
Додаток 32. Типова номенклатура справ державної нотаріальної контори та приватного нотаріуса 244
Додаток 33. Спадкова справа 249
Додаток 34. Внутрішній опис спадкових справ (нарядів) 249
Додаток 35. Опис спадкових справ тривалого (понад 10 років) зберігання 250
Додаток 36. Внутрішній опис спадкової справи 250
Додаток 37. Внутрішній опис документів справи 251
Додаток 38. Засвідчувальний напис справи (розділу опису) 251
Додаток 39. Форма титульного аркуша справи 252
Додаток 40. Опис справ постійного зберігання 252
Додаток 41. Опис справ тривалого (понад 10 років) зберігання 253
Додаток 42. Опис справ з особового складу 253
Додаток 43. Форма титульного аркуша закінченого опису справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання 254
Додаток 44. Акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду 254
Додаток 45. Акт приймання-передавання документів до державного нотаріального архіву 255
Додаток 46. Акт про вилучення справ приватного нотаріуса для передачі на зберігання до державного нотаріального архіву 256
Додаток 47. Квитанція. Корінець квитанції 257
Додаток 48. Книга обліку депозитних операцій державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса 258
Додаток 49. Книга обліку особових рахунків депонентів державної нотаріальної контори (приватного нотаріуса) 258
Закон України «Про нотаріат»
від 2 вересня 1993 року № 3425-XII 259
Розділ І. Нотаріат в Україні 260
Глава 1. Загальні положення 260
Глава 2. Державні нотаріальні контори і державні нотаріальні архіви 272
Глава 3. Приватна нотаріальна діяльність 273
Розділ II. Повноваження щодо вчинення нотаріальних дій 282
Розділ III. Правила вчинення нотаріальних дій 286
Глава 4. Загальні правила вчинення нотаріальних дій 286
Глава 5. Посвідчення угод 293
Глава 6. Вжиття заходів до охорони спадкового майна 297
Глава 7. Видача свідоцтв про право на спадщину 299
Глава 8. Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 301
Глава 9. Видача свідоцтва про придбання жилих будинків з прилюдних торгів 301
Глава 10. Накладання заборони відчуження нерухомого майна 302
Глава 11. Засвідчення вірності копій документів і виписок з них, справжності підписів і вірності перекладу 303
Глава 12. Посвідчення фактів 304
Глава 13. Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 305
Глава 14. Вчинення виконавчих написів 306
Глава 15. Вчинення протестів векселів 307
Глава 16. Вчинення морських протестів 308
Глава 17. Прийняття документів на зберігання 308
Розділ IV. Застосування законодавства іноземних держав. Міжнародні договори 308
Правила професійної етики нотаріусів України,
затверджені наказом Міністерства юстиції України від 04 жовтня 2013 року № 2104/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2013 року за № 1730/24262 310
Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей»
від 2 червня 2005 року № 2623-IV 318
Податковий кодекс України
від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (Витяг) 328
Узагальнююча податкова консультація щодо деяких питань оподаткування фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (приватних нотаріусів, адвокатів),
затверджена наказом Державної податкової служби
від 24 грудня 2012 року № 1185 367
Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито»
від 21 січня 1993 року № 7-93 (Витяг) 372
Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита,
затверджена наказом Міністерства фінансів України від 7 липня 2012 року № 811, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за № 1623/21935 385
Порядок проставлення апостиля в Міністерстві юстиції України на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, та підготовки Міністерством юстиції України нотаріально оформлених документів для подальшої консульської легалізації,
затверджений наказом Міністерства юстиції України від 25 вересня 2012 року № 1418/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 року за № 1651/21963 398
Порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю,
затверджений наказом Міністерства юстиції України від 11 липня 2012 року № 1043/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за № 1170/21482 403
Порядок виготовлення та знищення печатки приватного нотаріуса,
затверджений наказом Міністерства юстиції України від 24 грудня 2012 року № 1924/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 року за № 2184/22496 410
Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса,
затверджене наказом Міністерства юстиції України від 22 березня 2011 року № 871/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 березня 2011 року за № 388/19126 416
Додаток 1
Особова картка 423
Додаток 2
Реєстраційне посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності 424
Додаток 3
Додаток до реєстраційного посвідчення 425
Додаток 4
Журнал обліку виданих реєстраційних посвідчень 425
Додаток 5
Присяга нотаріуса 426
Додаток 6
Книга обліку реєстраційних справ приватних нотаріусів 426
Додаток 7
Журнал реєстрації фактів заміщення 426
Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності,
затверджене наказом Міністерства юстиції України від 23 березня 2011 року № 888/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 березня 2011 року за № 406/19144 427
Порядок проведення перевірки організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства,
затверджений наказом Міністерства юстиції України від 24 грудня 2008 року № 2260/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 грудня 2008 року за № 1244/15935 433
Порядок підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів,
затверджений наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року № 3256/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за № 1331/18626 444
Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 923 450
Склад Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України,
затверджений наказом Міністерства юстиції України від 01 жовтня 2013 року № 959/7 454
Порядок внесення головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі або Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату,
затверджений наказом Міністерства юстиції України від 28 липня 2011 року № 1904/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 року за № 925/19663 456

Необхідні атрибути для передплати:

Отримувач ФО-П Лисяк Л. С., ідент. номер 2903716502, п/р 260070029077 в ПАТ «РЕГІОН-БАНК» м. Харкова, МФО 351254.
Призначення платежу: Оплата книги «Нотаріальний мінімум 2014 «. У цій же графі також слід указати адресу, на яку надсилати книгу. ПДВ не передбачено.
Після оплати книга буде відправлена рекомендованим листом поштою на адресу,
яку Ви вказали.

Ціна — 99 грн

отримати