02 Квітня 2012

НОТАРИАЛЬНЫЙ МИНИМУМ 2012

Для отримання книги необхідно зробити оплату через банк або ощадкасу

Вартість — 89 грн.

Необхідні атрибути для оплати:
Отримувач ФО-П Лисяк Л. С., ідент. номер 2903716502, п/р 260070029077 в ПАТ «РЕГІОН-БАНК» м. Харкова, МФО 351254. Призначення платежу: Оплата книги «Нотаріальний мінімум 2012». У цій же графі також слід указати адресу, на яку надсилати книгу. ПДВ не передбачено.
Після оплати книга буде відправлена рекомендованим листом поштою на адресу, яку Ви вказали.

Для отримання довідок та рахунків-фактур (якщо потрібно):
(057) 733-92-05
(057) 731-87-09
(057) 714-27-89
e-mail: stride.zakaz@ukr.net

ЗМІСТ
Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України,
затверджений наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за № 282/20595 12
І. Загальні положення 13
Глава 1. Місце вчинення нотаріальної дії 13
Глава 2. Строки вчинення нотаріальної дії 13
Глава 3. Установлення особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії 14
Глава 4. Визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, перевірка повноважень представника фізичної особи 14
Глава 5. Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, перевірка повноважень представника юридичної особи 15
Глава 6. Установлення волевиявлення та дійсних намірів особи при вчиненні нотаріальних дій 16
Глава 7. Витребування відомостей і документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії 16
Глава 8. Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії 18
Глава 9. Порядок викладення текстів та підписання посвідчуваних правочинів, заяв та інших документів 18
Глава 10. Посвідчувальні написи нотаріуса 19
Глава 11. Реєстрація нотаріальної дії та визнання її вчиненою 20
Глава 12. Виконавча сила нотаріального документа 20
Глава 13. Відмова у вчиненні нотаріальної дії 20
Глава 14. Оскарження нотаріальної дії або відмови у вчиненні
нотаріальної дії 21
Глава 15. Заходи, що вживаються нотаріусом при виявленні порушення законодавства 21
Глава 16. Оплата за вчинення нотаріальних дій 21
II. Порядок вчинення окремих видів нотаріальних дій 22
Глава 1. Основні правила посвідчення правочинів 22
Глава 2. Посвідчення правочинів про відчуження та заставу майна 27
Глава 3. Посвідчення заповіту, внесення змін до нього та його скасування 38
Глава 4. Посвідчення довіреностей, припинення та скасування довіреностей 42
Глава 5. Інші правочини 44
Глава 6. Посвідчення фактів 49
Глава 7. Засвідчення вірності копій документів і витягів з них, засвідчення справжності підписів на документах 50
Глава 8. Засвідчення вірності перекладу 51
Глава 9. Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна 52
Глава 10. Видача свідоцтв про право на спадщину 57
Глава 11. Видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя 66
Глава 12. Видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) 68
Глава 13. Видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо вони не відбулися 70
Глава 14. Видача свідоцтва виконавцю заповіту 70
Глава 15. Накладання та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації 73
Глава 16. Вчинення виконавчих написів 76
Глава 17. Вчинення протестів векселів 79
Глава 18. Вчинення морських протестів 82
Глава 19. Прийняття на зберігання документів 83
Глава 20. Передача заяв 84
Глава 21. Прийняття у депозит грошових сум та цінних паперів 85
Глава 22. Видача дубліката документа 89
Правила ведення нотаріального діловодства,
затверджені наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року № 3253/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2010 року за № 1318/18613 91
І. Загальні положення 92
ІІ. Діловодство контори, архіву, приватного нотаріуса 92
ІІІ. Відповідальність за організацію діловодства та архіву 93
ІV. Порядок приймання-передавання документів нотаріального діловодства у разі зміни завідувача контори чи особи, відповідальної за ведення діловодства, заміщення (зупинення нотаріальної діяльності) приватного нотаріуса 94
V. Складання та оформлення організаційно-розпорядчих документів 95
VI. Складання та оформлення нотаріальних документів 99
VII. Порядок ведення та заповнення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій 102
VIII. Приймання, розгляд і реєстрація кореспонденції 110
IХ. Контроль за виконанням документів 112
X. Вимоги щодо формування справ (нарядів) 112
ХІ. Особливості формування спадкових справ 113
ХII. Оформлення справ для архівного зберігання 115
ХIII. Складання описів справ (нарядів) 118
ХІV. Архівне зберігання нотаріальних документів приватним нотаріусом 119
ХV. Передавання справ до державного нотаріального архіву 120
XVI. Видача і вилучення (виїмка) нотаріальних документів 122
Додаток 1. Акт приймання-передавання документів нотаріального діловодства державної нотаріальної контори 124
Додаток 2. Акт приймання-передавання під час зміни завідувача державної нотаріальної контори 124
Додаток 3. Акт про нестачу архівних справ (документів) 125
Додаток 4. Довідка про перевірку наявності і стану документів при звільненні особи, відповідальної за ведення нотаріального діловодства
у приватного нотаріуса 125
Додаток 5. Акт приймання-передавання документів нотаріального діловодства приватного нотаріуса під час його заміщення 126
Додаток 6. Алфавітна книга обліку заповітів 126
Додаток 7. Алфавітна книга обліку спадкових справ 126
Додаток 8. Алфавітна книга обліку договорів 127
Додаток 9. Алфавітна книга обліку реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрація зняття таких заборон та арештів 127
Додаток 10. Книга обліку і реєстрації спадкових справ 127
Додаток 11. Книга обліку заяв про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна та встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або над майном фізичної особи, місцеперебування якої невідоме 127
Додаток 12. Книга обліку цінностей при вжитті заходів щодо охорони спадкового майна 128
Додаток 13. Книга обліку договорів на управління спадщиною 128
Додаток 14. Журнал обліку викликів нотаріуса для вчинення нотаріальних дій поза приміщенням державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приміщенням, яке є робочим місцем приватного нотаріуса 128
Додаток 15. Журнал реєстрації звернень, що надійшли під час прийому фізичних та юридичних осіб 128
Додаток 16. Книга обліку літератури 129
Додаток 17. Книга реєстрації наказів з особового складу 129
Додаток 18. Книга обліку видачі документів з архіву для ознайомлення 129
Додаток 19. Журнал реєстрації вхідних документів 129
Додаток 20. Журнал реєстрації вихідних документів 129
Додаток 21. Книга реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань 129
Додаток 22. Розносна книга для місцевої кореспонденції 129
Додаток 23. Реєстр для реєстрації нотаріальних дій 130
Додаток 24. Реєстр для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів 130
Додаток 25. до Правил ведення нотаріального діловодства 131
Форма № 1. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно, що переходить до єдиного спадкоємця 131
Форма № 2. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно, яке видано одночасно всім спадкоємцям 132
Форма № 3. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно, що видається у разі, якщо частки у спадщині окремих спадкоємців залишаються відкритими 133
Форма № 4. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно за правом представлення, що переходить до єдиного спадкоємця 134
Форма № 5. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно померлого спадкоємця, який не встиг прийняти спадщину (спадкова трансмісія) 135
Форма № 6. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно померлого спадкоємця, який прийняв спадщину, але не оформив своїх спадкових прав 136
Форма № 7. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно у разі відмови спадкоємця від спадщини на користь іншого спадкоємця 137
Форма № 8. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно у разі відмови від спадщини спадкоємця однієї черги на користь спадкоємця іншої черги 138
Форма № 9. Свідоцтво про право на спадщину на обов’язкову частку щодо нерухомого майна, у разі якщо частка у спадщині спадкоємця за заповітом залишилась відкритою 139
Форма № 10. Свідоцтво про право на спадщину за секретним заповітом на нерухоме майно, що переходить до єдиного спадкоємця 140
Форма № 11. Свідоцтво про право на спадщину за законом на майно, яке видається
у разі внесення змін до свідоцтва про право на спадщину одночасно всім спадкоємцям 141
Форма № 12. Свідоцтво про право на спадщину за заповітом на нерухоме майно, що переходить до єдиного спадкоємця 142
Форма № 13. Свідоцтво про право на спадщину за законом на майно, набуте за договором довічного утримання (догляду) у зв’язку зі смертю набувача 143
Форма № 14. Свідоцтво про право на спадщину за заповідальним розпорядженням на право на вклад 144
Форма № 15. Свідоцтво про право на спадщину за законом, що видається з урахуванням укладеного спадкоємцями договору про зміну розміру частки 145
Форма № 16. Свідоцтво про право на спадщину за законом, що видається для підтвердження права на спадщину, яка відкрилась за кордоном 146
Форма № 17. Свідоцтво про право на спадщину за заповітом, що видається для підтвердження права на спадщину, яка відкрилась за кордоном 147
Форма № 18. Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя, яке видається в разі смерті одного з подружжя 148
Форма № 19. Протокол про оголошення секретного заповіту 149
Форма № 20. Свідоцтво, яке посвідчує повноваження виконавця заповіту 151
Форма № 21. Свідоцтво про посвідчення факту, що дитина є живою 152
Форма № 22. Свідоцтво про посвідчення факту, що фізична особа є живою 153
Форма № 23. Свідоцтво про посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці 154
Форма № 24. Свідоцтво про посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці 155
Форма № 25. Свідоцтво про прийняття на зберігання документів 156
Форма № 26. Свідоцтво про передачу заяви 157
Форма № 27. Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону) 158
Форма № 28. Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону), якщо прилюдні торги (аукціон) не відбулися(вся) 159
Форма № 29. Посвідчувальний напис на договорі, укладеному фізичними особами 160
Форма № 30. Посвідчувальний напис на договорі за участю юридичної особи 161
Форма № 31. Посвідчувальний напис на договорі про відчуження нерухомого майна за участю особи, яка не може підписатись особисто внаслідок фізичної вади, хвороби тощо 162
Форма № 32. Посвідчувальний напис на договорі, укладеному фізичними особами за участю представника 163
Форма № 33. Посвідчувальний напис на договорі за участю неповнолітньої дитини, яка діє за згодою батьків (піклувальника) 164
Форма № 34. Посвідчувальний напис на договорі, укладеному за участю неповнолітньої дитини, яка діє за згодою батьків (піклувальника), які є стороною договору 165
Форма № 35. Посвідчувальний напис на договорі за участю неповнолітньої дитини, яка діє за згодою батьків (піклувальника), а також за участю представників малолітньої дитини 166
Форма № 36. Посвідчувальний напис на договорі, укладеному фізичними особами за участю особи, яка не може розписатися особисто внаслідок фізичної вади, хвороби тощо 167
Форма № 37. Посвідчувальний напис на договорі про відчуження нерухомого майна, який укладається фізичними особами 168
Форма № 38. Посвідчувальний напис на договорі про відчуження нерухомого майна за участю юридичної особи 169
Форма № 39. Посвідчувальний напис на договорі про відчуження нерухомого майна за участю представника 170
Форма № 40. Посвідчувальний напис на договорі відчуження нерухомого майна, укладеному його управителем 171
Форма № 41. Посвідчувальний напис на договорі, укладеному за участю юридичної особи, посвідченому з одночасним усним перекладом тексту договору перекладачем 172
Форма № 42. Посвідчувальний напис на договорі за участю фізичної особи, яка не знає мови, якою викладено текст договору, з одночасним усним перекладом їй тексту договору нотаріусом 173
Форма № 43. Посвідчувальний напис на договорі за участю фізичної особи, яка не знає мови, якою викладено текст договору, з одночасним усним перекладом їй тексту договору перекладачем 174
Форма № 44. Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису одного з подружжя на заяві про згоду на відчуження майна 175
Форма № 45. Посвідчувальний напис на заповіті, записанному зі слів заповідача 176
Форма № 46. Посвідчувальний напис на заповіті, посвідченому при свідках на бажання заповідача 177
Форма № 47. Посвідчувальний напис на заповіті від імені особи, яка не може сама прочитати текст заповіту уголос 178
Форма № 48. Посвідчувальний напис на заповіті подружжя 179
Форма № 49. Посвідчувальний напис на заповіті від імені особи, яка не може підписатись власноручно внаслідок фізичної вади, хвороби тощо 180
Форма № 50. Посвідчувальний напис на довіреності, виданій фізичною особою 181
Форма № 51. Посвідчувальний напис на довіреності, виданій фізичною особою у порядку передоручення 182
Форма № 52. Посвідчувальний напис на довіреності, виданій управителем майна на підставі договору управління майном 183
Форма № 53. Посвідчувальний напис на довіреності за участю юридичної особи 184
Форма № 54. Посвідчувальний напис на довіреності, виданій юридичною особою у порядку передоручення 185
Форма № 55. Посвідчувальний напис на довіреності, виданій неповнолітньою дитиною, яка діє за згодою одного з батьків (піклувальника) 186
Форма № 56. Посвідчувальний напис на довіреності, виданій фізичною особою, яка не може підписатися власноручно внаслідок фізичної вади, хвороби тощо 187
Форма № 57. Посвідчувальний напис на довіреності за участю фізичної особи, яка не знає мови, якою викладено текст довіреності, з одночасним усним перекладом тексту довіреності перекладачем 188
Форма № 58. Посвідчувальний напис про засвідчення вірності копії (фотокопії) з оригіналу документа 189
Форма № 59. Посвідчувальний напис про засвідчення вірності копії з копії документа 190
Форма № 60. Посвідчувальний напис про засвідчення вірності копії з оригіналу документа з одночасним письмовим перекладом тексту нотаріусом 191
Форма № 61. Посвідчувальний напис про засвідчення вірності копії з оригіналу документа з одночасним письмовим перекладом тексту перекладачем 192
Форма № 62. Посвідчувальний напис на документі про час його пред’явлення 193
Форма № 63. Посвідчувальний напис про засвідчення вірності виписки з документа 194
Форма № 64. Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису фізичної особи на документах 195
Форма № 65. Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису фізичної особи, яка діє на підставі довіреності, на документах 196
Форма № 66. Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису на документі з одночасним письмовим перекладом тексту документа нотаріусом 197
Форма № 67. Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису на документі, вчиненного одночасно з перекладом тексту документа перекладачем 198
Форма № 68. Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису на афідевіті з додатками 199
Форма № 69. Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису представника юридичної особи на документі 200
Форма № 70. Посвідчувальний напис про засвідчення на документах справжності підпису неповнолітньої дитини, яка діє за згодою одного з батьків (піклувальника) 201
Форма № 71. Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису фізичної особи, що підписалась за іншу особу, яка внаслідок фізичної вади, хвороби тощо не може власноручно підписатися 202
Форма № 72. Посвідчувальний напис про засвідчення вірності перекладу, зробленого нотаріусом 203
Форма № 73. Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису перекладача 204
Форма № 74. Посвідчувальний напис на векселі про його оплату 205
Форма № 75. Посвідчувальний напис на дублікаті документа 206
Форма № 76. Заборона відчуження майна, зазначеного у заповіті подружжя, у зв’язку із смертю одного з подружжя 207
Форма № 77. Заборона відчуження нерухомого майна, що належить фізичній особі, яка оголошена померлою (у зв’язку з видачею свідоцтва про право на спадщину) 208
Форма № 78. Заборона відчуження нерухомого майна у зв’язку із смертю набувача майна за договором довічного утримання (догляду), на яке видано свідоцтво про право на спадщину 209
Форма № 79. Заборона відчуження майна у зв’язку з укладенням договору довічного утримання (догляду), іпотеки 210
Форма № 80. Заборона відчуження жилого будинку, (квартири) у зв’язку з видачею позики на його (її) будівництво, капітальний ремонт чи купівлю 211
Форма № 81. Зняття заборони відчуження майна у зв’язку з припиненням чи розірванням договору довічного утримання (догляду), припиненням договору іпотеки 212
Форма № 82. Зняття заборони відчуження майна у зв’язку зі смертю відчужувача майна за договором довічного утримання (догляду) 213
Форма № 83. Акт про морський протест 214
Додаток 26. Журнал обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій 215
Додаток 27. Акт 215
Додаток 28. Примірний перелік документів, що не підлягають реєстрації 216
Додаток 29. Акт про відсутність вкладень у конверті та пошкодження кореспонденції (конверта) 216
Додаток 30. Реєстраційні штампи 217
Додаток 31. Номенклатура справ 217
Додаток 32. Типова номенклатура справ державної нотаріальної контори та приватного нотаріуса 218
Додаток 33. Спадкова справа 222
Додаток 34. Внутрішній опис спадкових справ (нарядів) 223
Додаток 35. Опис спадкових справ тривалого (понад 10 років) зберігання 223
Додаток 36. Внутрішній опис спадкової справи 224
Додаток 37. Внутрішній опис документів справи 224
Додаток 38. Засвідчувальний напис справи (розділу опису) 225
Додаток 39. Форма титульного аркуша справи 225
Додаток 40. Опис справ постійного зберігання 226
Додаток 41. Опис справ тривалого (понад 10 років) зберігання 226
Додаток 42. Опис справ з особового складу 227
Додаток 43. Форма титульного аркуша закінченого опису справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання 227
Додаток 44. Акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду 228
Додаток 45. Акт приймання-передавання документів до державного нотаріального архіву 229
Додаток 46. Акт про вилучення справ приватного нотаріуса для передачі на зберігання до державного нотаріального архіву 229
Податковий кодекс України
від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (витяг) 230
Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
від 8 липня 2010 року № 2464-VI (витяг) 309
Тимчасове положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно,
затверджене наказом Міністерства юстиції України від 7 лютого 2002 року № 7/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 28 липня 2010 року № 1692/5), зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 30 липня 2010 року за № 582/17877 318
I. Загальні положення 319
II. Подання документів для проведення державної реєстрації прав 321
III. Проведення державної реєстрації прав 323
IV. Особливості проведення державної реєстрації права власності на об’єкт незавершенного будівництва 328
V. Облік безхазяйного нерухомого майна 328
VI. Реєстр прав та реєстраційна справа 329
VII. Надання інформації з Реєстру прав 332
VIII. Особливості оформлення права власності на нерухоме майно 334
IX. Плата за проведення державної реєстрації прав, оформлення права власності на нерухоме майно та надання інформації з Реєстру прав 336
Додаток 1. Заява про державну реєстрацію прав 337
Додаток 2. Перелік правовстановлювальних документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності
на нерухоме майно 338
Додаток 3. Журнал обліку заяв про державну реєстрацію прав 340
Додаток 4. Розписка 340
Додаток 5. Клопотання про відкликання заяви про державну реєстрацію прав 341
Додаток 6. Рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав 341
Додаток 7. Рішення про державну реєстрацію прав. Рішення про відмову
в державній реєстрації прав 342
Додаток 8. Зразок штампа 343
Додаток 9. Заява про відмову від права власності та інших речових прав на нерухоме майно 343
Додаток 10. Рішення про відмову у задоволенні заяви про відмову від права власності та інших речових прав на нерухоме майно 343
Додаток 11. Заява про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 344
Додаток 12. Заява про закриття розділу Реєстру прав власності на нерухоме майно та реєстраційної справи 344
Додаток 13. Заява про надання витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно 345
Додаток 14. Журнал обліку заяв та запитів про надання інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно 345
Закон України «Про нотаріат»
від 2 вересня 1993 року № 3425-XII 346
Розділ І. Нотаріат в Україні 346
Глава 1. Загальні положення 346
Глава 2. Державні нотаріальні контори і державні нотаріальні архіви 356
Глава 3. Приватна нотаріальна діяльність 357
Розділ II. Повноваження щодо вчинення нотаріальних дій 364
Розділ III. Правила вчинення нотаріальних дій 368
Глава 4. Загальні правила вчинення нотаріальних дій 368
Глава 5. Посвідчення угод 374
Глава 6. Вжиття заходів до охорони спадкового майна 377
Глава 7. Видача свідоцтв про право на спадщину 379
Глава 8. Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 380
Глава 9. Видача свідоцтва про придбання жилих будинків з прилюдних торгів 381
Глава 10. Накладання заборони відчуження нерухомого майна 382
Глава 11. Засвідчення вірності копій документів і виписок з них, справжності підписів і вірності перекладу 382
Глава 12. Посвідчення фактів 384
Глава 13. Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 384
Глава 14. Вчинення виконавчих написів 385
Глава 15. Вчинення протестів векселів, пред’явлення чеків до платежу
і посвідчення неоплати чеків 386
Глава 16. Вчинення морських протестів 387
Глава 17. Прийняття документів на зберігання 387
Розділ IV. Застосування законодавства іноземних держав. Міжнародні договори 387
Концепція реформування органів нотаріату в Україні,
затверджена наказом Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3290/5 389