28 Квітня 2012

Науково-практичний журнал «Мала енциклопедія нотаріуса» №2 (62) квітень 2012 року Тема номера: Спадкове право

У НОМЕРІ:
Спадкове право

ІРИНА СВЯТЕЦЬКА
Про судову практику щодо визнання заповіту недійсним 10
ОЛЕНА ЧУЄВА
Практичні питання за спадковим правом 23
ОКСАНА ВЕЛИЧКО
Помер учасник ТОВ, який був директором… 25
ОЛЬГА РОЗГОН
Завещание в пользу животных или завещательное назначение опекуна для ухода за животным в форме завещательного возложения 29
ЮЛІЯ ЖЕЛІХОВСЬКА
Участь нотаріуса в охороні цивільних прав та інтересів щодо спадкового майна 39
Державна реєстрація прав
ВАСИЛЬ КРАТ
Державна реєстрація прав на нерухомість: досвід та перспективи 49
Правові висновки
Р. А. ЛІДОВЕЦЬ, Т. В. БЛАЩУК
НАУКОВИЙ ВИСНОВОК
щодо реформи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, які виникають на підставі нотаріально посвідчених договорів 55
Нотаріальний процес
ВІКТОРІЯ ГОЛОБОРОДЬКО
Реєстрація місця проживання та право користування житлом в нотаріальній практиці 59
НАТАЛІЯ САУТЕНКО
Засвідчення справжності підпису розпорядника майна, керуючого санацією та ліквідатора 70
Діловодство
ВАЛЕНТИНА БЕРЕЖНА, Ганна ОЖЕГОВА
Нумерація аркушів справи. Зміни у складі документів справи 73
Приклад 1
Зміни у складі документів справи 02¬12 «Заповіти (у тому числі секретні заповіти)» при скасуванні заповіту заявою 77
Зразок 1
Примірний внутрішній опис, складений приватним нотаріусом, документів справи 02-12 «Заповіти (у тому числі секретні заповіти)» з примітками про скасування заповіту заявою 77
Зразок 2
Примірний засвідчувальний напис, складений приватним нотаріусом, справи 02-12 «Заповіти (у тому числі секретні заповіти)» у разі зміни складу документів справи (при скасуванні заповіту заявою) 78
Приклад 2
Зміни у складі документів справи 02¬14 «Спадкові справи» при надходженні додаткової заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину 79
Зразок 1
Примірний внутрішній опис спадкової справи, складений приватним нотаріусом у разі зміни складу документів спадкової справи (надходження додаткової заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину) 79
Зразок 2
Примірний засвідчувальний напис, складений приватним нотаріусом, справи 02-14 «Спадкові справи» у разі зміни складу документів спадкової справи (надходження додаткової заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину 81
Зразок 3
Примірний внутрішній опис спадкових справ (нарядів), складений приватним нотаріусом у разі зміни складу документів спадкової справи (надходження додаткової заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину) 82
Приклад 3
Зміни у складі документів справи 02¬07 «Договори про заставу (іпотеку) майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались» при виїмці документів 83
Зразок 1
Примірний внутрішній опис документів, складений приватним нотаріусом, справи 02-07 «Договори про заставу (іпотеку) майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались» з примітками про виїмку документів 83
Зразок 2
Примірний засвідчувальний напис, складений приватним нотаріусом, справи 02-07 «Договори про заставу (іпотеку) майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались» у разі зміни складу документів справи (при проведенні виїмки документів) 84
Сімейне право
МИРОСЛАВА ДЯКОВИЧ
Деякі проблемні питання щодо розпорядження спільним сумісним майном подружжя 85
ОЛЬГА РОЗГОН
Підсилення ролі органів опіки та піклування під час накладання заборони відчуження нерухомого майна дітей у зв’язку зі змінами в законодавстві 89
Трудове право
ІРИНА ЛОСИЦЯ, ГАННА БОКАНЬ
«Декретна відпустка» приватного нотаріуса 94
Корпоративне право
ОЛЕНА ПЕЛИПЕНКО
Деякі питання припинення юридичної особи на підставі судового рішення, що не пов’язане з банкрутством юридичної особи 100
Земельний кодекс
АЛЛА КАЛЬНІЧЕНКО
Рента земельної ділянки 105
Гаряча лінія
ТЕТЯНА БОРИСОВА
Чи мають право посадові особи місцевого самоврядування посвідчувати довіреності? 109
Чи можна посвідчити довіреність від двох осіб одночасно? 110
Чи обов’язково в довіреності на відчуження майна зазначати сімейний стан довірителя? 111
Податки
ОЛЕНА САМОЩЕНКО
Приватний нотаріус та податковий розрахунок за формою № 1ДФ 113
Цивільне право
СВЯТОСЛАВ СЛІПЧЕНКО
Виникнення права власності на об’єкти незавершеного будівництва 117
Тема для обговорення
ОЛЬГА ГРИБАНОВА
Нові вимоги щодо вчинення нотаріальної дії — накладання та зняття заборони відчуження об’єктів нерухомого та рухомого майна 122
ВІКТОРІЯ НІКІТЕНКО
Забезпечення охорони нотаріальної таємниці у проекті Кримінального процесуального кодексу України 124
Організація нотаріальної діяльності
ІННА БУРЯЧЕК
Договір піднайму — вибух за власний рахунок, або як захистити архів 129
ІВАН СКИБА
Сходи та ґанок до робочого місця (контори) приватного нотаріуса — правовий статус земельної ділянки 133
Захист прав нотаріуса
МАРИНА ШВИДКА
На звернення адвоката про надання інформації 135
Узагальнення нотаріальної практики
Узагальнення нотаріальної практики щодо посвідчення нотаріусами Харківської області договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин та механізмів 137
Зразок
посвідчувального напису, що вчинюється нотаріусом на договорі відчуження транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, що укладається фізичними особами 141
Узагальнення нотаріальної практики прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 142
Приклад заповнення квитанції 148
Приклади заповнення книг 149
Книга обліку депозитних операцій 149
Книга обліку особових рахунків депонентів 151
Узагальнення стану дотримання державними та приватними нотаріусами м. Львова та Львівської області вимог чинного законодавства при вчиненні нотаріальних дій за наслідками комплексних перевірок, проведених відділом нотаріату на протязі 12 місяців 2011 року 152
Професійна етика нотаріуса
Европейский кодекс нотариальной этики 161
Нотаріальне право Німеччини
Закон о порядке совершения удостоверений (BeurkG) 166
Фінмоніторинг
Лист Державної служби фінансового моніторингу України від 02.09.2011 р. № 4409/0340¬6¬5 [Щодо реєстрації та повідомлення Держфінмоніторингу України нотаріусами інформації про фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу] 183
Коли верстався номер
Лист Міністерства юстиції України від 23.02.2012 р. № 13.1¬17/74 «Щодо переліку витрат приватного нотаріуса» 187
Лист Державної податкової служби України від 29.03.2012 р. № 4549/5/17¬1216 «Щодо переліку витрат приватного нотаріуса» 190

Атрибути для передплати:

Одержувач: ЮВПП «Страйд»
Код ЄДРПОУ 32335789
Поточний рахунок 260000016018 в АТ «Регіон-банк» м. Харкова, МФО 351254
Призначення платежу: Передплата за журнал „МЕН” на 2012 рік. Без ПДВ. (вка-зати свої реквізити та адресу)
Вартість передплати становить 1080 грн.

Тел./факс: (057) 733-92-05; 714-27-90; тел.: 731-87-09;
E-mail: info@stride.com.ua
http://www.stride.com.ua