03 Жовтня 2008

  Наказ Міністерства юстиції України від 10 вересня 2008 року N 1536/5

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 11 вересня 2007 року N 757/5 «Про організацію роботи з питань проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав»

Наказ Міністерства юстиції України
від 10 вересня 2008 року N 1536/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 вересня 2008 р. за N 838/15529

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року N 61 «Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів», з метою вдосконалення роботи з питань проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, НАКАЗУЮ:
1. Доповнити пункт 1 наказу Міністерства юстиції України від 11 вересня 2007 року N 757/5 «Про організацію роботи з питань проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 вересня 2007 року за N 1069/14336, абзацом такого змісту:
«Проставлення апостиля на офіційних документах та їх видача здійснюються за заявами осіб, якими подаються такі документи, зразки яких наведені в додатках 1 та 2.».
2. Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об’єднань подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (зі змінами).
3. Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об’єднань (Ященко Н. В.) та Департаменту у справах цивільного стану громадян (Кунда В. В.) забезпечити його належне виконання.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра Єфіменка Л. В. та Ємельянову І. І.

Міністр М. Оніщук

Додаток 1
до наказу Міністерства юстиції України
від 10 вересня 2008 р. N 1536/5

N ________

До Департаменту у справах цивільного стану громадян Міністерства юстиції України
від громадянина ______________________________________________________________________
(громадянство)
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
проживаю ___________________________________________________________________________
(адреса, номер телефону)
Документ, що посвідчує особу, _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ЗАЯВА**

Прошу поставити апостиль на документах:

N
з/п Назва та N документа Документ на прізвище Особливі відмітки*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

____________
* Особливі відмітки: документи подані фізичною особою, якої вони стосуються (її родичами), іншими особами

Для країни (якої) _____________________________________________________________________
Призначено отримати: «___» ____________ 200_ р. Підпис заявника _________________________
Дата «___» ____________200_ р.
——————————————————————————————————————
(лінія відриву)

Отримано: «___» ____________ 200_ р. Реєстраційний N ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові та підпис отримувача)
_____________________________________________________________________________________

Заява N Кількість документів Дата прийому П. І. Б. заявника Сплачено (грн.)

____________
** Корінець заяви видається заявнику при подачі документів до Департаменту у справах цивільного стану громадян

Додаток 2
до наказу Міністерства юстиції України
від 10 вересня 2008 р. N 1536/5

N __________

До Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об’єднань Міністерства юстиції України
від* _________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові особи, яка подає документи)
____________
* У випадку подачі документів від імені юридичної особи зазначити також повне найменування юридичної особи
_________________________________________________________
(місце проживання, місцезнаходження, телефон)
_____________________________________________________________________________________
(документ, що посвідчує особу)

ЗАЯВА**
Прошу прийняти для проставлення апостиля (подальшої консульської легалізації) документи:
(необхідне підкреслити)

N
з/п Назва та N документа, документ на прізвище Прізвище, ім’я, по батькові нотаріуса (судді), який засвідчив справжність підпису на документі або вірність копії (фотокопії) документа N нотаріальної дії або N справи Особливі відмітки

Країна, до якої призначаються для використання оформлені документи, ____________________
» » 200 р. ___________________
(Дата подачі документів) (Підпис)
Особливі відмітки (проставляється відповідальною особою відділу правової допомоги та легалізації документів:
Документи подані безпосередньо фізичною особою, якої вони стосуються або її родичами, іншими особам ___________________
—————————————————————————————————————————————-
(лінія відриву)

Відмітка відповідальної особи відділу правової
допомоги та легалізації документів

Прийнято за реєстровим N
Кількість документів
Дата отримання документів
Дата видачі документів
Підпис особи, яка прийняла документ для оформлення

____________
** Корінець заяви видається заявнику при подачі документів до Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об’єднань

____________

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 — 2008
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 — 2008

отримати