09 Лютого 2012

НАКАЗ. Мін`юст затвердив описи гербової печатки та штампів для Укрдержреєстру

НАКАЗ. Мін`юст затвердив описи гербової печатки та штампів для Укрдержреєстру

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.01.2012 м. Київ № 113/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 січня 2012 року за № 89/20402

Про затвердження опису
гербової печатки державного
реєстратора та описів і зразків
штампів для проставляння державним
реєстратором відміток на установчих
документах при проведенні реєстраційних дій

Відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Опис гербової печатки державного реєстратора.

1.2. Описи штампів для проставляння державним реєстратором відміток на установчих документах при проведенні реєстраційних дій.

1.3. Зразки штампів для проставляння державним реєстратором відміток на установчих документах при проведенні реєстраційних дій.

2. Установити, що штампи для проставляння державним реєстратором відміток на установчих документах при проведенні реєстраційних дій проставляються на титульному аркуші установчих документів юридичної особи, засвідчуються підписом державного реєстратора та скріплюються його гербовою печаткою.

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Державній реєстраційній службі України (Єфіменко Л.В.) довести цей наказ до відома державних реєстраторів виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, районних, районних в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій та забезпечити його виконання.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.).

Міністр
Олександр Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
від 20.01.2012 № 113/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 23 січня 2012 р.
за № 89/20402

ОПИС
гербової печатки державного реєстратора

Гербова печатка державного реєстратора має форму правильного кола діаметром 40 мм, краї печатки обрамлено подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться зображення малого Державного Герба України шириною 11 мм, висотою 15 мм, обрамлене колом діаметром 23 мм.

По зовнішньому від обрамлення Герба колу зліва направо українською мовою розміщується повне найменування відповідного виконавчого комітету міської ради міста обласного значення або районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації, далі після слів «Державний реєстратор» зазначаються прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора.

На нижньому стику напису найменування відповідного виконавчого комітету міської ради міста обласного значення або районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації у першому рядку центровим способом розміщується напис «УКРАЇНА», який з обох боків виділений шестикутними зірочками.

Печатка виготовляється з гуми.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О.В. Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
від 20.01.2012 № 113/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 23 січня 2012 р.
за № 90/20403

ОПИСИ
штампів для проставляння державним реєстратором відміток на
установчих документах при проведенні реєстраційних дій

1. Штамп про проведення державної реєстрації юридичної особи має форму прямокутника розміром 60,0 мм по горизонталі та 30,0 мм по вертикалі.

У межах площі штампа центровим способом українською мовою розміщується текст, який включає напис «Державну реєстрацію юридичної особи ПРОВЕДЕНО», нижче –

«Дата реєстрації _______________________________»;
«Номер запису __________________________________»;
«Державний реєстратор __________________________».

2. Штамп про провадження юридичною особою діяльності на підставі модельного статуту має форму прямокутника розміром 60,0 мм по горизонталі та 30,0 мм по вертикалі.

У межах площі штампа центровим способом українською мовою розміщується текст, який включає напис «Юридична особа провадить діяльність на підставі модельного статуту», нижче –

«Дата реєстрації _______________________________»;
«Номер запису __________________________________»;
«Державний реєстратор __________________________».

3. Штамп про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи має форму прямокутника розміром 60,0 мм по горизонталі та 30,0 мм по вертикалі.

У межах площі штампа центровим способом українською мовою розміщується текст, який включає напис «Державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ПРОВЕДЕНО», нижче –

«Дата реєстрації _______________________________»;
«Номер запису __________________________________»;
«Державний реєстратор __________________________».

4. Штамп про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи має форму прямокутника розміром 60,0 мм по горизонталі та 30,0 мм по вертикалі.

У межах площі штампа центровим способом українською мовою розміщується текст, який включає напис «Державну реєстрацію припинення юридичної особи ПРОВЕДЕНО», нижче –

«Дата реєстрації _______________________________»;
«Номер запису __________________________________»;
«Державний реєстратор __________________________».

5. Штамп про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи має форму прямокутника розміром 60,0 мм по горизонталі та 30,0 мм по вертикалі.

У межах площі штампа центровим способом українською мовою розміщується текст, який включає напис «Державну реєстрацію припинення юридичної особи ВІДМІНЕНО», нижче –

«Дата реєстрації _______________________________»;
«Номер запису __________________________________»;
«Державний реєстратор ________________________».

6. Штамп для проставляння відмітки про проведення державної реєстрації скасування змін до установчих документів юридичної особи має форму прямокутника розміром 60,0 мм по горизонталі та 30,0 мм по вертикалі.

У межах площі штампа центровим способом українською мовою розміщується текст, який включає напис «Державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи СКАСОВАНО», нижче –

«Дата реєстрації _______________________________»;
«Номер запису __________________________________»;
«Державний реєстратор __________________________».

Примітка. Штампи виготовляються з гуми.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль