24 Лютого 2009

Міністерство юстиції визначило 9 пріоритетів своєї діяльності на 2009 рік.

Міністерство юстиції визначило 9 пріоритетів своєї діяльності на 2009 рік.

Першим пріоритетом визначено удосконалення правових механізмів забезпечення конституційних прав і свобод людини. Основною метою пріоритету є проведення структурних та функціональних реформ у сфері виконавчої влади з метою перетворення її з владно-репресивного механізму на організацію, що служить суспільству, і створення на цій основі ефективної системи державного управління. У рамках реалізації першого пріоритету передбачається удосконалення законодавства у сфері участі громадян у формуванні та реалізації державної політики.
Другий пріоритет — реформування системи правосуддя, кримінальної юстиції та системи відбування покарань. Основною метою пріоритету є забезпечення справедливого, незалежного, ефективного та доступного судочинства відповідно до визнаних європейських стандартів та подальше удосконалення роботи Державної кримінально-виконавчої служби шляхом створення умов для виправлення засуджених, здобуття ними освіти та набуття професії, їх соціальної адаптації в суспільстві, розвитку матеріально-технічної бази установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, створення служби пробації, підвищення престижу професії працівника кримінально-виконавчої служби.
Третій пріоритет — створення правових засад запобігання та протидії корупції. Основною метою реалізації пріоритету є виконання комплексу заходів нормотворчого та організаційного характеру щодо забезпечення єдиних підходів до формування та реалізації державної антикорупційної політики.
Четвертий пріоритет — запровадження дієвих механізмів підвищення ефективності функціонування системи примусового виконання рішень судів. На сьогодні питання ефективності та своєчасності виконання судових рішень, забезпечення належних умов праці, підвищення професійного рівня державних виконавців все ще залишаються на стадії вирішення та пошуку шляхів усунення протиріч між нормативно – правовими актами, що регулюють правовідносини у цій сфері діяльності.
П’ятий пріоритет — реформування системи нотаріату з метою створення єдиного нотаріату. Реалізація цього пріоритету можлива шляхом прийняття Закону України «Про нотаріат» у новій редакції, в основній частині якого необхідно детально виписати нотаріальний процес, а також урегулювати питання організації та діяльності нотаріату і удосконалити систему прозорого доступу до професії нотаріуса, забезпечити ефективне державне регулювання діяльності нотаріату, створення органів професійного самоврядування нотаріусів, єдиного страхового фонду нотаріусів для виплат сум на відшкодування шкоди, завданої фізичним та юридичним особам внаслідок недбалого виконання обов’язків нотаріусом.
Шостий пріоритет — формування системи безоплатної правової допомоги. Основною метою реалізації пріоритету є створення дієвого механізму забезпечення конституційного права кожного на правову допомогу. Тим самим Україна зробить важливий крок до запровадження європейських стандартів доступу осіб до правосуддя, виконання міжнародних зобов’язань у сфері надання правової допомоги кожному, хто перебуває під юрисдикцією України.
Сьомий пріоритет — удосконалення системи захисту інтересів держави в судах України. Основною метою реалізації пріоритету є підвищення ефективності функціонування системи захисту інтересів держави в судах України. Серед іншого, передбачається створення Реєстру судових проваджень, де одним із учасників справи є держава в особі Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
Восьмий пріоритет — здійснення адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. У 2009 році робота з адаптації законодавства України до acquis ЄС проводитиметься в контексті укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та Угоди про створення зони вільної торгівлі.
Дев’ятий пріоритет — встановлення адміністративної відповідальності посадових осіб суб’єктів нормотворення за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів. Показник нормативно-правових актів, які в порушення законодавства не подаються суб’єктами нормотворення на державну реєстрацію до органів юстиції та спрямовуються до виконання без державної реєстрації складає 10-12 відсотків і не демонструє тенденції до зменшення. Основною метою реалізації пріоритету є забезпечення дотримання суб’єктами нормотворення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.
Детальніше з шляхами реалізації пріоритетов діяльності Міністерства юстиції на 2009 рік можна ознайомитися на офіційному сайті Мін’юсту.

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 271-16-76
E-mail: press@minjust.gov.ua

отримати