Видавництво “СТРАЙД” stride_logo

ЄВРОПЕЙСЬКЕ КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО НА ЕТАПІ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ РЕФОРМИ: перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України

 • book_img Автор(и): Страйд

  Рекомендовано Вченою радою Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого
  Монографію присвячено аналізу сучасних тенденцій розвитку європейського корпоративного права. Основним предметом дослідження виступає право Європейського Союзу (як наднаціонального утворення) та право Великої Британії. У роботі також проаналізовано законодавчий досвід інших європейських країн, США, Канади, Австралії тощо.Робота складається із двох частин. У першій висвітлено історію розвитку корпоративного права ЄС та Великої Британії, включаючи сучасний період реформ, розглянуто особливості джерел правового регулювання та основні правові конструкції у цій галузі. Досліджено також чинну правову базу процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС та сформульовано його методологічні засади стосовно корпоративного права. Друга частина містить порівняльний аналіз регулювання окремих груп правовідносин у праві ЄС, Великої Британії та України. Досліджено питання створення товариств й розкриття ними інформації, формування та підтримки розміру капіталу товариств, корпоративного управління, діяльності груп товариств, поглинання й реорганізації. Особливу увагу приділено проблемам, що виникають у практиці застосування нового законодавства України — Цивільного та Господарського кодексів, Закону Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців . На підставі проведеного аналізу сформульовано рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства України.Видання буде корисним для наукових співробітників, практикуючих фахівців у сфері права та міжнародних відносин, а також може бути використане викладачами, аспірантами і студентами щодо учбових курсів «Міжнародне приватне право», «Цивільне право» та «Господарське право».


  Харків: Страйд, 2005. - 432 с.
  ISBN 966-8678-02-8
  Формат 60х90 1/16
  Обкладинка - тверда.
  Видавнича вартість - 45 грн

  Замовити

  Для отримання книги необхідно зробити оплату через банк або ощадкасу

  Необхідні атрибути для оплати:
  Отримувач ФО-П Лисяк Л. С., ідент. номер 2903716502, п/р 260070029077 в АТ "Скай Банк", м. Харкова МФО 351254. Призначення платежу: Оплата книги «ЄВРОПЕЙСЬКЕ КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО НА ЕТАПІ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ РЕФОРМИ: перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України». У цій же графі також слід указати адресу, на яку надсилати книгу. ПДВ не передбачено.
  Після оплати книга буде відправлена рекомендованим листом поштою на адресу, яку Ви вказали.

  Для отримання довідок та рахунків-фактур (якщо потрібно):
  (057) 733-92-05
  (057) 731-87-09
  (057) 714-27-89
  e-mail: stride@online.kharkiv.com

  Зміст книги

  Вступ 9
  Частина перша 12
  Розділ 1. Корпоративне право Європейського Союзу: історія та сучасність 12
  1.1. Поняття корпоративного права ЄС, етапи його розвитку 12
  1.2. Характеристика джерел корпоративного права ЄС 27
  1.3. Перспективи правового регулювання корпоративних відносин у рамках ЄС (фундаментальна реформа європейського корпоративного права) 34
  1.4. Висновки 40
  Розділ 2. Основні поняття корпоративного права Великобританії, етапи його розвитку 43
  2.1. Правові форми господарювання у Великобританії. Поняття корпорації 43
  2.2. Стисла історія розвитку британського корпоративного права 53
  2.3. Джерела корпоративного права Великобританії 68
  2.4. Визначення і класифікація компаній 76
  2.5. Висновки 87
  Розділ 3. Мета, шляхи та перспективи адаптації корпоративного законодавства України до законодавства ЄС 89
  3.1. Правові засади процесу адаптації 89
  3.2. Методологія адаптації корпоративного законодавства України до acquis communautaire 101
  3.3. Висновки 114
  Частина друга 116
  Розділ 4. Створення товариств. Розкриття основної інформації про товариства 116
  4.1. Основи функціонування системи реєстрації товариств за правом ЄС 116
  4.2. Створення компанії у Великобританії. Британська система реєстрації компаній 123
  4.3. Рекомендації щодо вдосконалення законодавства України з питань створення та державної реєстрації товариств 145
  Розділ 5. Капітал товариства 182
  5.1. Друга директива ЄС: вимоги щодо капіталу акціонерних товариств 182
  5.2. Режим акціонерного капіталу за правом Великобританії 200
  5.3. Рекомендації щодо вдосконалення правового режиму статутного фонду (капіталу) товариств за законодавством України 229
  Розділ 6. Управління товариством 246
  6.1. Питання корпоративного управління у праві ЄС 246
  6.2. Управління компанією за правом Великобританії 258
  6.3. Питання реформування системи корпоративного управління, закріпленої у законодавстві України 302
  Розділ 7. Поглинання товариств (придбання значного пакету акцій) 324
  7.1. Поглинання компаній за правом Великобританії 324
  7.2. Регулювання поглинання товариств у праві ЄС 333
  7.3. Перспективи регулювання поглинання товариств у праві України 345
  Розділ 8. Реорганізація товариств 355
  8.1. Директиви ЄС щодо реорганізації товариств 355
  8.2. Реорганізація компаній за правом Великобританії 367
  8.3. Рекомендації з вдосконалення законодавства України про реорганізацію юридичних осіб 370
  Розділ 9. Групи товариств 392
  9.1. Групи компаній за правом Великобританії 392
  9.2. Регулювання груп товариств на рівні ЄС 402
  9.3. Проблеми та перспективи правового регулювання діяльності юридичних осіб - суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами залежності, у праві України 408
  Післямова 423
  Абревіатура найменувань закордонних періодичних видань 432
  ПОКАЖЧИК ТАБЛИЦЬ
  Таблиця 1. Порівняльно-правова характеристика директив ЄС з питань гармонізації корпоративного права 32
  Таблиця 2. Порівняльно-правова характеристика приватної та публічної компанії 80
  Таблиця 3. Правові критерії віднесення компанії до категорії малих 85
  Таблиця 4. Співвідношення між видами господарських товариств за правом України та видами компаній за правом Великобританії 86
  Таблиця 5. Класифікація галузей права ЄС 102
  Таблиця 6. Класифікація галузей права ЄС: корпоративне право 103
  Таблиця 7. Класифікація галузей права ЄС: право на заснування та свобода надання послуг 103
  Таблиця 8. Спеціальний порядок реєстрації окремих видів юридичних осіб 149
  Таблиця 9. Інформація, що підлягає опублікуванню акціонерними товариствами відповідно до законодавства України 158
  Таблиця 10. Розбіжності в правовому режимі найменування юридичної особи й комерційного (фірмового) найменування 172
  Таблиця 11. Доктрина обов'язкового капіталу: цілі та правові засоби забезпечення 185
  Таблиця 12. Максимальні строки володіння АТ власними акціями 191
  Таблиця 13. Обов'язковість виплати дивідендів акціонерними товариствами за законодавством європейських країн 225
  Таблиця 14. Порівняльна характеристика вимог до статутного капіталу за законодавством України та країн ЄС 230
  Таблиця 15. Право акціонерів на похідні позови за законодавством країн ЄС 257
  Таблиця 16. Право на витиснення міноритарного акціонера за законодавством окремих європейських країн 344
  Таблиця 17. Порівняльна характеристика правового регулювання реорганізації акціонерних товариств у праві ЄС та України 388