Видавництво “СТРАЙД” stride_logo

УЧАСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

 • book_img Автор(и): Страйд

  Монографію присвячено аналізу та вирішенню проблем участі територіальних громад сіл, селищ та міст у цивільних правовідносинах. Досліджуються історичні передумови становлення здатності територіальних публічно-правових утворень до участі в цивільних відносинах та їх сутність як учасників цих відносин, правові підстави та форми участі територіальних громад у цивільних правовідносинах, зокрема, у відносинах власності, у зобов’язальних відносинах та відносинах, що складають під час покладення на територіальні громади цивільно-правової відповідальності. У роботі сформульовано пропозиції щодо вдосконалення відповідних положень чинного законодавства, що регулюють участь територіальних громад у цивільних правовідносинах.
  Роботу розраховано на студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і факультетів, наукових працівників, юристів-практиків та посадових осіб органів місцевого самоврядування.


  Харків: Страйд, 2005 - 184 с.
  ISBN 966-8678-10-9
  Формат 60х84 1/16
  Обкладинка – м’яка.
  Видавнича вартість - 18 грн

  Замовити

  Для отримання книги необхідно зробити оплату через банк або ощадкасу

  Необхідні атрибути для оплати:
  Отримувач ФО-П Лисяк Л. С., ідент. номер 2903716502, п/р 260070029077 в АТ "Скай Банк", м. Харкова МФО 351254. Призначення платежу: Оплата книги «УЧАСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ». У цій же графі також слід указати адресу, на яку надсилати книгу. ПДВ не передбачено.
  Після оплати книга буде відправлена рекомендованим листом поштою на адресу, яку Ви вказали.

  Для отримання довідок та рахунків-фактур (якщо потрібно):
  (057) 733-92-05
  (057) 731-87-09
  (057) 714-27-89
  e-mail: stride@online.kharkiv.com

  Зміст книги

  Вступ 6 Розділ І. Загальні питання участі територіальної ­громади у цивільних правовідносинах 8 § 1. Історичні передумови становлення здатності територіальних публічно-правових утворень до участі у цивільних правовідносинах 8 § 2. Загальна характеристика територіальної гро-мади як учасника цивільних правовідносин 26 § 3. Цивільна правосуб’єктність, право- та ­дієздатність територіальної громади 60 § 4. Виникнення й припинення територіальної ­громади та правові форми її участі в цивіль- них правовідносинах 73 § 5. Види територіальних громад як учасників цивільних правовідносин 92 Розділ ІІ. Участь територіальної громади в окре-мих видах цивільних правовідносин 105 § 1. Участь територіальної громади у відносинах власності 105 § 2. Участь територіальної громади у зобов’я­зальних правовідносинах 136 § 3. Цивільно-правова відповідальність терито-ріальної громади 160