Видавництво “СТРАЙД” stride_logo

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар Том 4 Об’єкти. Правочини. Представництво. Строки

 • book_img Автор(и): ФО-П Колісник А.А.

  У четвертому томі коментарю розглядаються об’єкти цивільних прав, правочини, представництво і довіреність, строки, позовна давність та особисті немайнові права фізичних осіб. Правове регулювання правочинів має універсальне значення і є основоположним для зобов’язань, воно стосується численних аспектів видів, форми правочинів, порядку їх вчинення та умов дійсності. Норми, присвячені об’єктам цивільних прав, так само носять загальний характер, оскільки цивільні правовідносини складаються з приводу визначених у главах 12–15 ЦК України об’єктів. На практиці виникає чимало питань стосовно представництва, оскільки ці відносини мають певні особливості. Строки відіграють також істотну роль у цивільних правовідносинах. Особисті немайнові права важливі для будь-якої фізичної особи, що дозволяє кожному реалізувати свої природні потреби і відчувати своє місце в суспільстві.
  Проблематика, якій присвячено цей науково-практичний коментар, та поради, бачення, позиції, що в ньому надаються, роблять його незамінним помічником при вирішенні проблем, які виникають на практиці при застосуванні ЦК України.
  Для нотаріусів, суддів, адвокатів, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, юристів-практиків.


  Харків: ФО-П Колісник А.А., 2010. - 768 с.
  ISBN 978-966-2233-09-4
  Форматом 60×90 1/16
  Обкладинка - тверда
  Видавнича вартість - 130 грн.

  Замовити

  Для отримання книги необхідно зробити оплату через банк або ощадкасу

  Необхідні атрибути для оплати:
  Отримувач ФО-П Лисяк Л. С., ідент. номер 2903716502, п/р 260070029077 в АТ "Скай Банк", м. Харкова МФО 351254. Призначення платежу: Оплата книги «Цивільний кодекс України. Том 4». У цій же графі також слід указати адресу, на яку надсилати книгу. ПДВ не передбачено.
  Після оплати книга буде відправлена рекомендованим листом поштою на адресу, яку Ви вказали.

  Для отримання довідок та рахунків-фактур (якщо потрібно):
  (057) 733-92-05
  (057) 731-87-09
  (057) 714-27-89
  e-mail: stride.zakaz@ukr.net

  Зміст книги

  Розділ III
  Об’єкти цивільних прав 11
  Глава 12
  Загальні положення про об’єкти цивільних прав 11
  Стаття 177. Види об’єктів цивільних прав 11
  Стаття 178. Оборотоздатність об’єктів цивільних прав 19
  Глава 13
  Речі. Майно 40
  Стаття 179. Поняття речі 40
  Стаття 180. Тварини 45
  Стаття 181. Нерухомі та рухомі речі 52
  Стаття 182. Державна реєстрація прав на нерухомість 81
  Стаття 183. Речі подільні та неподільні 91
  Стаття 184. Речі, визначені індивідуальними або родовими
  ознаками 94
  Стаття 185. Речі споживні та неспоживні 98
  Стаття 186. Головна річ і приналежність 99
  Стаття 187. Складові частини речі 101
  Стаття 188. Складні речі 103
  Стаття 189. Продукція, плоди та доходи 107
  Стаття 190. Майно 108
  Стаття 191. Підприємство як єдиний майновий комплекс 122
  Стаття 192. Гроші (грошові кошти) 141
  Стаття 193. Валютні цінності 160
  Глава 14
  Цінні папери 167
  Стаття 194. Поняття цінного паперу 167
  Стаття 195. Групи та види цінних паперів 174
  Стаття 196. Вимоги до цінного паперу 224
  Стаття 197. Передання прав за цінним папером 232
  Стаття 198. Виконання за цінним папером 238
  Глава 15
  Нематеріальні блага 242
  Стаття 199. Результати інтелектуальної, творчої діяльності 242
  Стаття 200. Інформація 246
  Стаття 201. Особисті немайнові блага 256
  Розділ IV
  Правочини. Представництво 257
  Глава 16
  Правочини 257
  § 1. Загальні положення про правочини 257
  Стаття 202. Поняття та види правочинів 257
  Стаття 203. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним
  для чинності правочину 267
  Стаття 204. Презумпція правомірності правочину 276
  Стаття 205. Форма правочину. Способи волевиявлення 277
  Стаття 206. Правочини, які можуть вчинятися усно 281
  Стаття 207. Вимоги до письмової форми правочину 285
  Стаття 208. Правочини, які належить вчиняти у письмовій формі 309
  Стаття 209. Нотаріальне посвідчення правочину 311
  Стаття 210. Державна реєстрація правочину 322
  Стаття 211. Місце вчинення правочину 327
  Стаття 212. Правочини, щодо яких правові наслідки пов’язуються
  з настанням певної обставини 330
  Стаття 213. Тлумачення змісту правочину 349
  Стаття 214. Відмова від правочину 355
  § 2. Правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні
  правочину вимог закону 359
  Стаття 215. Недійсність правочину 359
  Стаття 216. Правові наслідки недійсності правочину 370
  Стаття 217. Правові наслідки недійсності окремих частин правочину 384
  Стаття 218. Правові наслідки недодержання вимоги щодо
  письмової форми правочину 388
  Стаття 219. Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину 398
  Стаття 220. Правові наслідки недодержання вимоги закону
  про нотаріальне посвідчення договору 402
  Стаття 221. Правові наслідки вчинення правочину малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності 412
  Стаття 222. Правові наслідки вчинення правочину неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності 416
  Стаття 223. Правові наслідки вчинення правочину фізичною
  особою, цивільна дієздатність якої обмежена,
  за межами її цивільної дієздатності 419
  Стаття 224. Правові наслідки вчинення правочину без дозволу
  органу опіки та піклування 421
  Стаття 225. Правові наслідки вчинення правочину дієздатною
  фізичною особою, яка у момент його вчинення
  не усвідомлювала значення своїх дій та (або)
  не могла керувати ними 422
  Стаття 226. Правові наслідки вчинення правочину недієздатною фізичною особою 427
  Стаття 227. Правові наслідки укладення юридичною особою
  правочину, якого вона не мала права вчиняти 430
  Стаття 228. Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок 435
  Стаття 229. Правові наслідки правочину, який вчинено
  під впливом помилки 444
  Стаття 230. Правові наслідки вчинення правочину
  під впливом обману 451
  Стаття 231. Правові наслідки правочину, який вчинено
  під впливом насильства 457
  Стаття 232. Правові наслідки правочину, який вчинено у результаті зловмисної домовленості представника однієї сторони
  з другою стороною 461
  Стаття 233. Правові наслідки правочину, який вчинено
  під впливом тяжкої обставини 468
  Стаття 234. Правові наслідки фіктивного правочину 473
  Стаття 235. Правові наслідки удаваного правочину 480
  Стаття 236. Момент недійсності правочину 487
  Глава 17
  Представництво 493
  Стаття 237. Поняття та підстави представництва 493
  Стаття 238. Правочини, які може вчиняти представник 508
  Стаття 239. Правові наслідки вчинення правочину представником 515
  Стаття 240. Передоручення 516
  Стаття 241. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень 522
  Стаття 242. Представництво за законом 535
  Стаття 243. Комерційне представництво 536
  Стаття 244. Представництво за довіреністю 542
  Стаття 245. Форма довіреності 549
  Стаття 246. Довіреність юридичної особи 556
  Стаття 247. Строк довіреності 560
  Стаття 248. Припинення представництва за довіреністю 563
  Стаття 249. Скасування довіреності 570
  Стаття 250. Відмова представника від вчинення дій,
  які були визначені довіреністю 576
  РОЗДІЛ V
  Строки та терміни. Позовна давність 579
  Глава 18
  Визначення та обчислення строків 579
  Стаття 251. Поняття строку та терміну 579
  Стаття 252. Визначення строку та терміну 582
  Стаття 253. Початок перебігу строку 584
  Стаття 254. Закінчення строку 586
  Стаття 255. Порядок вчинення дій в останній день строку 588
  Глава 19
  Позовна давність 591
  Стаття 256. Поняття позовної давності 591
  Стаття 257. Загальна позовна давність 595
  Стаття 258. Спеціальна позовна давність 595
  Стаття 259. Зміна тривалості позовної давності 600
  Стаття 260. Обчислення позовної давності 601
  Стаття 261. Початок перебігу позовної давності 601
  Стаття 262. Позовна давність у разі замін сторін у зобов’язанні 611
  Стаття 263. Зупинення перебігу позовної давності 612
  Стаття 264. Переривання перебігу позовної давності 619
  Стаття 265. Перебіг позовної давності у разі залишення позову
  без розгляду 624
  Стаття 266. Застосування позовної давності до додаткових вимог 625
  Стаття 267. Наслідки спливу позовної давності 626
  Стаття 268. Вимоги, на які позовна давність не поширюється 631
  КНИГА ДРУГА
  Особисті немайнові права фізичної особи 639
  Глава 20
  Загальні положення про особисті немайнові права
  фізичної особи 639
  Стаття 269. Поняття особистого немайнового права 639
  Стаття 270. Види особистих немайнових прав 642
  Стаття 271. Зміст особистого немайнового права 645
  Стаття 272. Здійснення особистих немайнових прав 646
  Стаття 273. Забезпечення здійснення особистих
  немайнових прав 648
  Стаття 274. Обмеження особистих немайнових прав 650
  Стаття 275. Захист особистого немайнового права 652
  Стаття 276. Поновлення порушеного особистого немайнового
  права 654
  Стаття 277. Спростування недостовірної інформації 656
  Стаття 278. Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права 665
  Стаття 279. Правові наслідки невиконання рішення суду
  про захист особистого немайнового права 667
  Стаття 280. Право фізичної особи, особисте немайнове право якої порушено, на відшкодування шкоди 669
  Глава 21
  Особисті немайнові права, що забезпечують природне
  існування фізичної особи 670
  Стаття 281. Право на життя 670
  Стаття 282. Право на усунення небезпеки, яка загрожує життю
  та здоров’ю 678
  Стаття 283. Право на охорону здоров’я 679
  Стаття 284. Право на медичну допомогу 684
  Стаття 285. Право на інформацію про стан свого здоров’я 690
  Стаття 286. Право на таємницю про стан здоров’я 693
  Стаття 287. Права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я 696
  Стаття 288. Право на свободу 697
  Стаття 289. Право на особисту недоторканність 699
  Стаття 290. Право на донорство 703
  Стаття 291. Право на сім’ю 707
  Стаття 292. Право на опіку або піклування 709
  Стаття 293. Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля 710
  Глава 22
  Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне
  буття фізичної особи 717
  Стаття 294. Право на ім’я 717
  Стаття 295. Право на зміну імені 718
  Стаття 296. Право на використання імені 719
  Стаття 297. Право на повагу до гідності та честі 723
  Стаття 298. Повага до людини, яка померла 726
  Стаття 299. Право на недоторканність ділової репутації 728
  Стаття 300. Право на індивідуальність 730
  Стаття 301. Право на особисте життя та його таємницю 732
  Стаття 302. Право на інформацію 734
  Стаття 303. Право на особисті папери 739
  Стаття 304. Розпоряджання особистими паперами 740
  Стаття 305. Право на ознайомлення з особистими паперами,
  які передані до фонду бібліотек або архівів 741
  Стаття 306. Право на таємницю кореспонденції 742
  Стаття 307. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок 745
  Стаття 308. Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена
  на фотографіях та в інших художніх творах 748
  Стаття 309. Право на свободу літературної, художньої, наукової
  і технічної творчості 750
  Стаття 310. Право на місце проживання 752
  Стаття 311. Право на недоторканність житла 754
  Стаття 312. Право на вибір роду занять 756
  Стаття 313. Право на свободу пересування 758
  Стаття 314. Право на свободу об’єднання 763
  Стаття 315. Право на мирні зібрання 765