Видавництво “СТРАЙД” stride_logo

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар Том 6. Право інтелектуальної власності.

 • book_img Автор(и): Страйд

  Шостий том містить коментар до книги четвертої ЦК України. Шляхом аналізу та зіставлення наукових надбань у сфері досліджень права інтелектуальної власності, судової практики, європейського досвіду в коментарі не лише повніше розкривається зміст кожної статті, а й висвітлюються проблеми, що є підставою для їх застосування. У цьому томі коментуються законодавчі положення, що регламентують авторське право та суміжні права, право промислової власності, право на торговельну марку, географічне зазначення, комерційну таємницю.
  Для нотаріусів, суддів, адвокатів, юристів-практиків, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.


  Харків: Страйд, .
  Видавнича вартість - грн.

  Замовити

  Для отримання книги необхідно зробити оплату через банк або ощадкасу

  Необхідні атрибути для оплати:
  Отримувач ФО-П Лисяк Л. С., ідент. номер 2903716502, п/р 260070029077 в АТ "Скай Банк", м. Харкова МФО 351254. Призначення платежу: Оплата книги «Цивільний кодекс України. Том 6». У цій же графі також слід указати адресу, на яку надсилати книгу. ПДВ не передбачено.
  Після оплати книга буде відправлена рекомендованим листом поштою на адресу, яку Ви вказали.

  Для отримання довідок та рахунків-фактур (якщо потрібно):
  (057) 733-92-05
  (057) 731-87-09
  (057) 714-27-89
  e-mail: stride.zakaz@ukr.net

  Зміст книги

  ЗМІСТ
  КНИГА ЧЕТВЕРТА
  Право інтелектуальної власності 12
  Глава 35
  Загальні положення про право інтелектуальної власності 12
  Стаття 418. Поняття права інтелектуальної власності 12
  Стаття 419. Співвідношення права інтелектуальної власності
  та права власності 15
  Стаття 420. Об’єкти права інтелектуальної власності 20
  Стаття 421. Суб’єкти права інтелектуальної власності 24
  Стаття 422. Підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної
  власності 27
  Стаття 423. Особисті немайнові права інтелектуальної власності 28
  Стаття 424. Майнові права інтелектуальної власності 30
  Стаття 425. Строк чинності прав інтелектуальної власності 32
  Стаття 426. Використання об’єкта права інтелектуальної власності 33
  Стаття 427. Передання майнових прав інтелектуальної власності 41
  Стаття 428. Здійснення права інтелектуальної власності,
  яке належить кільком особам 45
  Стаття 429. Права інтелектуальної власності на об’єкт, створений
  у зв’язку з виконанням трудового договору 58
  Стаття 430. Права інтелектуальної власності на об’єкт, створений
  за замовленням 69
  Стаття 431. Наслідки порушення права інтелектуальної власності 73
  Стаття 432. Захист права інтелектуальної власності судом 81
  Глава 36
  Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір
  (авторське право) 103
  Стаття 433. Об’єкти авторського права 103
  Стаття 434. Твори, які не є об’єктами авторського права 114
  Стаття 435. Суб’єкти авторського права 121
  Стаття 436. Співавторство 135
  Стаття 437. Виникнення авторського права 142
  Стаття 438. Особисті немайнові права автора 153
  Стаття 439. Забезпечення недоторканності твору 161
  Стаття 440. Майнові права інтелектуальної власності на твір 163
  Стаття 441. Використання твору 164
  Стаття 442. Опублікування твору (випуск твору у світ) 179
  Стаття 443. Використання твору за згодою автора 183
  Стаття 444. Випадки правомірного використання твору без згоди автора 184
  Стаття 445. Право автора на плату за використання його твору 192
  Стаття 446. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір 209
  Стаття 447. Правові наслідки закінчення строку чинності
  майнових прав інтелектуальної власності на твір 210
  Стаття 448. Право автора на частку від суми продажу оригіналу твору 211
  Глава 37
  Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) 213
  Стаття 449. Об’єкти суміжних прав 213
  Стаття 450. Суб’єкти суміжних прав 224
  Стаття 451. Виникнення суміжних прав 230
  Стаття 452. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт суміжних прав 235
  Стаття 453. Використання виконання 244
  Стаття 454. Використання фонограми, відеограми 251
  Стаття 455. Використання передачі (програми) організації мовлення 260
  Стаття 456. Строки чинності суміжних майнових прав 263
  Глава 38
  Право інтелектуальної власності на наукове відкриття 266
  Стаття 457. Поняття наукового відкриття 266
  Стаття 458. Право на наукове відкриття 271
  Глава 39
  Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок 278
  Стаття 459. Придатність винаходу для набуття права
  інтелектуальної власності на нього 278
  Стаття 460. Придатність корисної моделі для набуття права
  інтелектуальної власності на неї 295
  Стаття 461. Придатність промислового зразка для набуття права
  інтелектуальної власності на нього 299
  Стаття 462. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності
  на винахід, корисну модель, промисловий зразок 305
  Стаття 463. Суб’єкти права інтелектуальної власності на винахід,
  корисну модель, промисловий зразок 310
  Стаття 464. Майнові права інтелектуальної власності на винахід,
  корисну модель, промисловий зразок 317
  Стаття 465. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності
  на винахід, корисну модель, промисловий зразок 324
  Стаття 466. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної
  власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок 329
  Стаття 467. Правові наслідки припинення чинності виключних
  майнових прав інтелектуальної власності на винахід,
  корисну модель, промисловий зразок 332
  Стаття 468. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових
  прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель,
  промисловий зразок 334
  Стаття 469. Визнання прав інтелектуальної власності на винахід,
  корисну модель, промисловий зразок недійсними 335
  Стаття 470. Право попереднього користувача на винахід,
  корисну модель, промисловий зразок 337
  Глава 40
  Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми 339
  Стаття 471. Придатність компонування інтегральної мікросхеми
  для набуття права інтелектуальної власності на нього 339
  Стаття 472. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності
  на компонування інтегральної мікросхеми 345
  Стаття 473. Суб’єкти права інтелектуальної власності
  на компонування інтегральної мікросхеми 347
  Стаття 474. Майнові права інтелектуальної власності
  на компонування інтегральної мікросхеми 352
  Стаття 475. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності
  на компонування інтегральної мікросхеми 358
  Стаття 476. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної
  власності на компонування інтегральної мікросхеми 360
  Стаття 477. Правові наслідки спливу строку чинності виключних майнових прав
  інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми 361
  Стаття 478. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових
  прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми 362
  Стаття 479. Визнання прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної
  мікросхеми недійсними 363
  Стаття 480. Право попереднього користувача на компонування
  інтегральної мікросхеми 363
  Глава 41
  Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію 365
  Стаття 481. Поняття та об’єкти раціоналізаторської пропозиції 365
  Стаття 482. Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції 375
  Стаття 483. Суб’єкти права інтелектуальної власності
  на раціоналізаторську пропозицію 376
  Стаття 484. Права суб’єктів права інтелектуальної власності
  на раціоналізаторську пропозицію 380
  Глава 42
  Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин 387
  Стаття 485. Види прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин 387
  Стаття 486. Суб’єкти права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин 394
  Стаття 487. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин,
  породу тварин, засвідчені патентом 400
  Стаття 488. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності
  на сорт рослин, породу тварин 406
  Глава 43
  Право інтелектуальної власності на комерційне найменування 409
  Стаття 489. Правова охорона комерційного найменування 409
  Стаття 490. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування 419
  Стаття 491. Припинення чинності майнових прав інтелектуальної
  власності на комерційне найменування 423
  Глава 44
  Право інтелектуальної власності на торговельну марку 425
  Стаття 492. Торговельна марка 425
  Стаття 493. Суб’єкти права інтелектуальної власності
  на торговельну марку 441
  Стаття 494. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності
  на торговельну марку 448
  Стаття 495. Майнові права інтелектуальної власності
  на торговельну марку 463
  Стаття 496. Строк чинності майнових прав інтелектуальної
  власності на торговельну марку 471
  Стаття 497. Дострокове припинення чинності майнових прав
  інтелектуальної власності на торговельну марку 477
  Стаття 498. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових
  прав інтелектуальної власності на торговельну марку 486
  Стаття 499. Визнання прав інтелектуальної власності
  на торговельну марку недійсними 490
  Стаття 500. Право попереднього користувача на торговельну марку 498
  Глава 45
  Право інтелектуальної власності на географічне зазначення 507
  Стаття 501. Набуття права інтелектуальної власності на географічне зазначення 507
  Стаття 502. Суб’єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення 513
  Стаття 503. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення 516
  Стаття 504. Строк чинності права інтелектуальної власності на географічне зазначення 519
  Глава 46
  Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю 522
  Стаття 505. Поняття комерційної таємниці 522
  Стаття 506. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю 534
  Стаття 507. Охорона комерційної таємниці органами державної влади 540
  Стаття 508. Строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю 546

  КНИГА П’ЯТА
  Зобов’язальне право 547
  Розділ III
  Окремі види зобов’язань 547
  Підрозділ 1
  Договірні зобов’язання 547
  Глава 75
  Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності 547
  Стаття 1107. Види договорів щодо розпоряджання майновими
  правами інтелектуальної власності 547
  Стаття 1108. Ліцензія на використання об’єкта права
  інтелектуальної власності 563
  Стаття 1109. Ліцензійний договір 567
  Стаття 1110. Строк ліцензійного договору 571
  Стаття 1111. Типовий ліцензійний договір 573
  Стаття 1112. Договір про створення за замовленням і використання
  об’єкта права інтелектуальної власності 573
  Стаття 1113. Договір про передання виключних майнових прав
  інтелектуальної власності 576
  Стаття 1114. Державна реєстрація договорів щодо розпоряджання
  майновими правами інтелектуальної власності 579