Видавництво “СТРАЙД” stride_logo

ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ У ЗАСТОСУВАННІ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЗА МАТЕРІАЛАМИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ. НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК

 • book_img Автор(и): Страйд

  Видання у систематизованому вигляді містить основні правові позиції Конституційного Суду України, Верховного Суду України, а також вищих спеціалізованих судів щодо застосування цивільного та господарського законодавства станом на 31.08.2016. Особливу увагу приділено правовим позиціям, викладеним у постановах Верховного Суду України, що прийняті за результатами розгляду господарських, цивільних та адміністративних справ.
  Підготовлено з метою забезпечення єдності судової практики, реалізації принципу правової визначеності.
  Може бути корисним як в навчальній, так і в практичній діяльності. Сприяє полегшенню вивчення та аналізу існуючої судової практики, а відтак і приведенню судової практики у сфері цивільних та господарських правовідносин у відповідність до правових позицій Верховного Суду України.
  Для практикуючих юристів, суддів, адвокатів, нотаріусів, викладачів, аспірантів, студентів юридичних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться цивільним та господарським судочинством, аналізом судової практики вирішення окремих категорій спорів.


  Харків: Страйд, <2016>. - <576> с.
  Видавнича вартість - <270> грн.

  Замовити

  Для отримання книги необхідно зробити оплату через банк або ощадкасу

  Необхідні атрибути для оплати:
  Отримувач ФО-П Лисяк Л. С., ідент. номер 2903716502, п/р 260070029077 в АТ "Скай Банк", м. Харкова МФО 351254. Призначення платежу: Оплата книги «Назва книги». У цій же графі також слід указати адресу, на яку надсилати книгу. ПДВ не передбачено.
  Після оплати книга буде відправлена рекомендованим листом поштою на адресу, яку Ви вказали.

  Для отримання довідок та рахунків-фактур (якщо потрібно):

  (050) 190-39-19
  (057) 733-92-05
  (057) 731-87-09
  e-mail: stride.zakaz@ukr.net

  Зміст книги

  ЗМІСТ

  1. ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ 
  Загальні положення
  Порядок застосування позовної давності
  Зміна тривалості позовної давності
  Позовна давність у разі зміни сторін у зобов’язанні
  Початок перебігу позовної давності
  Зупинення перебігу позовної давності
  Переривання перебігу позовної давності
  Наслідки спливу позовної давності
  Вимоги, на які позовна давність не поширюється
  Специфіка застосування позовної давності
  Спори за позовами прокурорів
  Спори про визнання правочину недійсним (нікчемним)
  Спори, що виникають з договорів купівлі-продажу (поставки)
  Спори, що виникають з договорів оренди (найму)
  Спори з питань страхового відшкодування
  Спори з питань земельних правовідносин
  Спори про відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу
  Спори у сфері кредитних правовідносин
  Спори, що виникають за договорами іпотеки
  Спори, що виникають за договорами поруки
  Спори про стягнення неустойки (пені)
  Спори з питань державного матеріального резерву
  Справи про банкрутство
  Спори про відшкодування шкоди, заподіяної державним виконавцем під час виконання рішення
  2. ВИЗНАННЯ ДОГОВОРІВ НЕДІЙСНИМИ
  Презумпція правомірності правочину (ст. 204 ЦК України)
  Перебіг позовної давності за вимогами про визнання недійсним правочину
  Право особи на звернення з позовом про визнання договору недійсним
  Підстави визнання договору недійсним
  Вчинення правочину представником із перевищенням повноважень (ст. 92 ЦК України)
  Вчинення правочину за відсутності необхідного обсягу дієздатності
  Вчинення представником правочину від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є (ч. 3 ст. 238 ЦК України)
  Правочини щодо відчуження спільної сумісної власності
  Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору (ст.20 ЦК України)
  Укладення юридичною особою правочину, якого вона не мала права вчиняти (ст. 227 ЦК України)
  Ціна (у тому числі валюта) договору (ст. 632 ЦК України)
  Визнання договору неукладеним
  Нікчемні правочини
  Правочин, який вчинено дієздатною фізичною особою, яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними (ст. 225 ЦК України)
  Правочин, який порушує публічний порядок, вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства (ст. 228 ЦК України)
  Правочин, який вчинено під впливом помилки (ст. 229 ЦК України)
  Правочин, який укладено під впливом обману (ст. 230 ЦК України)
  Правочин, який вчинено під впливом тяжкої обставини (ст. 233 ЦК України)
  Фіктивний правочин (ст. 234 ЦК України)
  Удаваний правочин (ст. 235 ЦК України)
  Вчинення правочинів з перевищенням повноважень (ст. 241 ЦК України)
  Визнання недійсним правочину, який припинив існування
  Наявність прострочення на момент підписання договору
  Договір на надання житлово-комунальних послуг
  Визнання недійсними умов договорів, що обмежують права споживача
  Договори щодо об’єктів самочинного будівництва
  Договір державного замовлення
  Договір пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста
  Договір дарування
  Договір купівлі-продажу нерухомого майна
  Договір купівлі-продажу державного майна
  Договір купівлі-продажу багаторічних насаджень
  Договір підряду
  Договір оренди
  Договір купівлі-продажу земельної ділянки
  Договір оренди земельної ділянки
  Договір міни земельних ділянок
  Договір цесії
  Договір факторингу
  Договір банківського вкладу
  Договір іпотеки
  Договір поруки
  Договір застави
  Угоди щодо відчуження майна з прилюдних торгів
  Договір відступлення права вимоги
  Визнання недійсними правочинів, у яких однією із сторін є особа, яка перебуває у процедурі банкрутства
  Застосування правових наслідків недійсності правочину (ст. 216 ЦК України)
  3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
  Попередній договір
  Укладення договору та визначення його умов
  Первинні документи, що підтверджують здійснення господарської операції
  Валюта виконання грошового зобов’язання
  Порядок здійснення розрахунків
  Зарахування зустрічних однорідних вимог
  Солідарні зобов’язання
  Припинення зобов’язань
  Новація
  Відступлення права вимоги
  Забезпечення виконання зобов’язання
  Завдаток
  Гарантія
  Право сторін на встановлення договірної санкції
  Законна неустойка
  Порядок нарахування та обчислення пені
  Граничний розмір пені
  Зменшення розміру неустойки за рішенням суду (ч. 3 ст. 551 ЦК України)
  Поширення дії мораторію на неустойку
  Стягнення неустойки за прострочення виконання зобов’язання щодо повернення об’єкта оренди
  Штрафні санкції
  Врахування положень ст. 61 Конституції України при застосуванні
  цивільно-правової відповідальності
  Застосування аналогії закону при визначенні розміру відсотків за користування чужими коштами
  Відповідальність продавця за порушення зобов’язань, в яких мала місце попередня оплата (ст. 693 ЦК України)
  Порушення зобов’язань та їх наслідки
  Відповідальність за зобов’язаннями юридичної особи, з якої був здійснений виділ
  Звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання
  Розірвання договору
  Купівля-продаж
  Підряд
  Інвестиційний договір
  Кредитний договір
  Договір оренди (найму)
  Договір оренди земельної ділянки
  4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ГРОШОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
  Загальні питання
  Порядок здійснення нарахувань та стягнень в порядку ст. 625 ЦК України
  Звільнення від відповідальності, передбаченої ст. 625 ЦК України
  Особливості відповідальності за порушення грошового зобов’язання в окремих видах правовідносин
  Купівля-продаж, поставка
  Договір надання послуг
  Страхування
  Банківські правовідносини
  Корпоративні правовідносини
  Договір про організацію взаєморозрахунків
  Здійснення нарахувань на попередню оплату, аванс
  Правовідносини з надання житлово-комунальних послуг
  Застосування відповідальності за порушення грошових зобов’язань, визначених в іноземній валюті
  Нарахування та стягнення інфляційних і відсотків річних після прийняття судового рішення
  5. ПРАВО ВЛАСНОСТІ
  Набуття (визнання) права власності
  Набуття майнових прав на об’єкти інвестування (будівництва)
  Право власності на новостворене нерухоме майно або матеріали та обладнання, які були використані в процесі будівництва
  Самочинне будівництво
  Набуття права власності на предмет іпотеки
  Набувальна давність
  Спільна власність
  Спільна часткова власність
  Спільна сумісна власність
  Право власності на майно колишніх профспілкових організацій
  Право власності на об’єкти культурної спадщини
  Право власності на документи Національного архівного фонду
  Управління житловим фондом, який віднесено до комунальної власності. Порядок переведення у нежитловий фонд
  Передача об’єктів права державної власності у комунальну власність
  Передача об’єктів з комунальної власності у державну власність
  Розпорядження власністю
  Права власника на усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном
  Право власника на витребування майна від добросовісного набувача (ст. 388 ЦК)
  Суб’єкти звернення з позовом про захист права власності
  Державна реєстрація права власності
  6. ОРЕНДА (НАЙМ)
  Укладення договору оренди
  Поновлення договору оренди
  Внесення змін до договору оренди в частині орендної плати
  Переважні права наймача
  Стягнення орендної плати
  Неустойка за час прострочення зобов’язання щодо повернення об’єкта оренди
  Стягнення плати за користування майном за період після припинення договору оренди
  Стягнення коштів, сплачених як орендна плата, у зв’язку з визнанням договору оренди недійсним (неукладеним)
  Визнання договору оренди нікчемним
  Розірвання (припинення) договору оренди
  Повернення майна з оренди
  Припинення права користування приміщенням
  7. ПРИВАТИЗАЦІЯ
  Приватизація об’єктів соціально-побутового призначення
  (у тому числі гуртожитків)
  Приватизація пам’яток культурної спадщини
  Приватизація квартир
  Органи приватизації, уповноважені здійснювати повноваження власника державного майна у процесі приватизації
  Заборони, встановлені до виконання плану приватизації (розміщення акцій) ВАТ, щодо яких передбачається закріплення у державній власності пакетів акцій
  Призупинення приватизації підприємств нафтопереробної промисловості
  8. БАНКІВСЬКІ ПРАВОВІДНОСИНИ
  Договір позики
  Правова природа і форма договору позики
  Суб’єктний склад договору позики
  Валюта договору
  Прострочення виконання зобов’язання
  Особливості договору позики
  Кредитний договір
  Валюта договору
  Зміна розміру процентної ставки
  Прострочення виконання зобов’язання
  Припинення зобов’язання
  Особливості кредитних договорів
  Банківський вклад
  Окремі питання вирішення спорів, що виникають за договорами банківського вкладу
  Стягнення процентів
  Мораторій
  Моральна шкода
  Договір банківського рахунку
  Розмір процентів
  Списання коштів
  Мораторій
  Припинення договору банківського рахунку
  Окремі питання
  Іпотека
  Предмет іпотеки
  Перехід права власності на предмет іпотеки
  Мораторій
  Звернення стягнення на предмет іпотеки
  Прилюдні торги щодо іпотечного майна
  Припинення іпотеки
  Визнання іпотеки недійсною
  Порука
  Перехід права вимоги
  Солідарна відповідальність за порукою
  Припинення поруки
  Застава
  Окремі питання застосування норм
  Припинення застави
  9. ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  Акції
  Векселі
  Облігації
  Купівля-продаж цінних паперів
  10. КОРПОРАТИВНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
  Права учасників товариства
  Правомочність наглядової ради
  Розрахунок і стягнення дивідендів
  Набуття та передача корпоративних прав
  Припинення корпоративних прав
  Визнання недійсними рішень загальних зборів
  Установчі документи товариства
  11. СТРАХУВАННЯ
  Страхове відшкодування
  Різниця між фактичним розміром шкоди і страховою виплатою
  Захист прав потерпілого за наслідками ДТП
  Право вимоги страховика, що виплатив страхове відшкодування потерпілій особі за договором добровільного страхування наземного транспорту
  Регресні позови до страхувальника або водія забезпеченого транспортного засобу
  Правовідносини за договорами соціального страхування
  Стягнення витрат на виплату та доставку пенсій
  Захист прав споживача страхових послуг
  12. САНАЦІЯ ТА БАНКРУТСТВО
  Процесуальні питання
  Особа боржника
  Особа ліквідатора (арбітражного керуючого, розпорядника майна, керуючого санацією)
  Поточні та конкурсні вимоги
  Безспірність кредиторських вимог
  Майно банкрута, що є предметом забезпечення
  Визнання недійсним правочину при провадженні справи про банкрутство
  Мирова угода
  Перетворення боржника у виконавчому провадженні
  Мораторій
  Особливості ліквідаційної процедури банку
  Особливості банкрутства фізичних осіб