Видавництво “СТРАЙД” stride_logo

Нова редакція! Нотаріальний мінімум 2015

 • book_img Автор(и): Страйд

  У виданні наведено Закон України «Про нотаріат», Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, Правила ведення нотаріального діловодства, Податковий кодекс України, Узагальнюючу податкову консультацію щодо деяких питань оподаткування фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (приватних нотаріусів, адвокатів), Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито», Інструкцію про порядок обчислення та справляння державного мита, Порядок проставлення апостиля в Міністерстві юстиції України на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, та підготовки Міністерством юстиції України нотаріально оформлених документів для подальшої консульської легалізації, Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса, Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності,  Порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату, Порядок виготовлення та знищення печатки приватного нотаріуса та ін. Документи подано зі змінами та доповненнями станом на 22 квітня 2015 року.


  Харків: Страйд, <2015>. - <464> с.
  Видавнича вартість - <121> грн.

  Замовити

  Для отримання книги необхідно зробити оплату через банк або ощадкасу

  Необхідні атрибути для оплати:
  Отримувач ФО-П Лисяк Л. С., ідент. номер 2903716502, п/р 260070029077 в ПАТ «РЕГІОН-БАНК» м. Харкова, МФО 351254. Призначення платежу: Оплата книги «Назва книги». У цій же графі також слід указати адресу, на яку надсилати книгу. ПДВ не передбачено.
  Після оплати книга буде відправлена рекомендованим листом поштою на адресу, яку Ви вказали.

  Для отримання довідок та рахунків-фактур (якщо потрібно):
  (057) 733-92-05
  (057) 731-87-09
  (057) 714-27-89
  e-mail: stride.zakaz@ukr.net

  Зміст книги

  ЗМІСТ

  Закон України «Про нотаріат»

  від 2 вересня 1993 року № 3425-XII..................................................................................................... 14

  Розділ І. Нотаріат в Україні................................................................................................................... 15

  Глава 1...... Загальні положення............................................................................................................. 15

  Глава 2...... Державні нотаріальні контори і державні нотаріальні архіви........................................... 26

  Глава 3...... Приватна нотаріальна діяльність....................................................................................... 28

  Розділ II. Повноваження щодо вчинення нотаріальних дій................................................................. 37

  Розділ III. Правила вчинення нотаріальних дій.................................................................................... 41

  Глава 4...... Загальні правила вчинення нотаріальних дій.................................................................... 41

  Глава 5...... Посвідчення угод................................................................................................................ 49

  Глава 6...... Вжиття заходів до охорони спадкового майна.................................................................. 52

  Глава 7...... Видача свідоцтв про право на спадщину........................................................................... 54

  Глава 8...... Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя............. 56

  Глава 9...... Видача свідоцтва про придбання жилих будинків з прилюдних торгів........................... 56

  Глава 10.... Накладання заборони відчуження нерухомого майна...................................................... 57

  Глава 11.... Засвідчення вірності копій документів і виписок з них, справжності підписів і вірності перекладу............................................................................................................................. 58

  Глава 12.... Посвідчення фактів............................................................................................................. 59

  Глава 13.... Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів....................................................... 60

  Глава 14.... Вчинення виконавчих написів............................................................................................ 60

  Глава 15.... Вчинення протестів векселів.............................................................................................. 62

  Глава 16.... Вчинення морських протестів............................................................................................ 62

  Глава 17.... Прийняття документів на зберігання................................................................................. 63

  Розділ IV. Застосування законодавства іноземних держав.
  Міжнародні договори.......................................................................................................... 63

  Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України,

  затверджений наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за № 282/20595............................................... 65

  І. Загальні положення............................................................................................................................. 66

  Глава 1...... Місце вчинення нотаріальної дії......................................................................................... 66

  Глава 2...... Строки вчинення нотаріальної дії...................................................................................... 67

  Глава 3...... Установлення особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії............................... 68

  Глава 4...... Визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи, перевірка повноважень представника фізичної особи.............................................................................................. 69

  Глава 5...... Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, перевірка повноважень представника юридичної особи ................................................................... 70

  Глава 6...... Установлення волевиявлення та дійсних намірів особи при вчиненні нотаріальних дій 71

  Глава 7...... Витребування відомостей і документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії ...... 71

  Глава 8...... Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії............................. 74

  Глава 9...... Порядок викладення текстів та підписання посвідчуваних правочинів, заяв та інших документів........................................................................................................................... 75

  Глава 10.... Посвідчувальні написи нотаріуса....................................................................................... 77

  Глава 11.... Реєстрація нотаріальної дії та визнання її вчиненою......................................................... 77

  Глава 12.... Виконавча сила нотаріального документа......................................................................... 77

  Глава 13.... Відмова у вчиненні нотаріальної дії................................................................................... 78

  Глава 14.... Оскарження нотаріальної дії або відмови у вчиненні
  нотаріальної дії.................................................................................................................... 78

  Глава 15.... Заходи, що вживаються нотаріусом при виявленні порушення законодавства............... 79

  Глава 16.... Оплата за вчинення нотаріальних дій................................................................................ 79

  II. Порядок вчинення окремих видів нотаріальних дій........................................................................ 79

  Глава 1...... Основні правила посвідчення правочинів.......................................................................... 79

  Глава 2...... Посвідчення правочинів про відчуження та заставу майна.............................................. 85

  Глава 3...... Посвідчення заповіту, внесення змін до нього та його скасування................................ 101

  Глава 4. .... Посвідчення довіреностей, припинення та скасування довіреностей............................ 105

  Глава 5...... Інші правочини.................................................................................................................. 107

  Глава 6...... Посвідчення фактів........................................................................................................... 113

  Глава 7...... Засвідчення вірності копій документів і витягів з них, засвідчення справжності підписів на документах........................................................................................................................ 114

  Глава 8...... Засвідчення вірності перекладу........................................................................................ 116

  Глава 9...... Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна........................................................... 117

  Глава 10.... Видача свідоцтв про право на спадщину......................................................................... 122

  Глава 11.... Видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя............................................................................................................ 133

  Глава 12.... Видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів).................................................... 135

  Глава 13.... Видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо вони не відбулися........................................................................................................................... 137

  Глава 14.... Видача свідоцтва виконавцю заповіту............................................................................. 137

  Глава 15.... Накладання та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації........... 141

  Глава 16.... Вчинення виконавчих написів.......................................................................................... 144

  Глава 17.... Вчинення протестів векселів............................................................................................ 148

  Глава 18.... Вчинення морських протестів.......................................................................................... 152

  Глава 19.... Прийняття на зберігання документів............................................................................... 152

  Глава 20.... Передача заяв.................................................................................................................... 153

  Глава 21.... Прийняття у депозит грошових сум та цінних паперів................................................... 154

  Глава 22.... Видача дубліката документа............................................................................................ 159

  Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів,

  затверджений постановою Кабінету Міністрів України
  від 29 червня 1999 року № 1172......................................................................................................... 161

  Стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими договорами.............................................. 162

  Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин..................................... 163

  Стягнення заборгованості, що випливає з відносин,
  пов’язаних з авторським правом......................................................................................................... 163

  Стягнення заборгованості з батьків або осіб, що їх замінюють, за утримання дітейу закладах освіти 165

  Стягнення заборгованості з батьків або осіб, що їх замінюють, за утримання дітей і підлітків в загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах соціальної реабілітації...................... 166

  Стягнення за диспашею....................................................................................................................... 166

  Стягнення заборгованості з військовослужбовців, звільнених з військової служби, і військовозобов’язаних після закінчення зборів.................................................................................. 166

  Повернення об’єкта лізингу................................................................................................................. 166

  Стягнення заборгованості з орендної плати за користування державним
  та комунальним майном...................................................................................................................... 167

  Стягнення заборгованості за векселями, опротестованими нотаріусами
  в установленому законом порядку...................................................................................................... 167

  Стягнення заборгованості за аграрними розписками......................................................................... 167

  Правила ведення нотаріального діловодства,

  затверджені наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року № 3253/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 грудня 2010 року за № 1318/18613............................................... 168

  І........ Загальні положення.................................................................................................................... 169

  ІІ....... Діловодство контори, архіву, приватного нотаріуса............................................................... 169

  ІІІ..... Відповідальність за організацію діловодства та архіву........................................................... 170

  ІV..... Порядок приймання-передавання документів нотаріального діловодства у разі зміни завідувача контори чи особи, відповідальної за ведення діловодства, заміщення (зупинення нотаріальної діяльності) приватного нотаріуса.............................................................................................. 171

  V...... Складання та оформлення організаційно-розпорядчих документів........................................ 173

  VI..... Складання та оформлення нотаріальних документів............................................................... 176

  VII.... Порядок ведення та заповнення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій............................. 180

  VIII... Приймання, розгляд і реєстрація кореспонденції..................................................................... 189

  IХ..... Контроль за виконанням документів........................................................................................ 190

  X...... Вимоги щодо формування справ (нарядів)............................................................................... 191

  ХІ. ... Особливості формування спадкових справ.............................................................................. 192

  ХII.... Оформлення справ для архівного зберігання........................................................................... 194

  ХIII... Складання описів справ (нарядів).............................................................................................. 197

  ХІV.. Архівне зберігання нотаріальних документів приватним нотаріусом.................................... 198

  ХV.... Передавання справ до державного нотаріального архіву........................................................ 199

  XVI.. Видача і вилучення (виїмка) нотаріальних документів............................................................ 201

  Додаток 1.... Акт приймання-передавання документів нотаріального діловодства державної нотаріальної контори..................................................................................................... 203

  Додаток 2.... Акт приймання-передавання під час зміни завідувача державної нотаріальної контори 203

  Додаток 3.... Акт про нестачу архівних справ (документів).............................................................. 204

  Додаток 4.... Довідка про перевірку наявності і стану документів при звільненні особи, відповідальної за ведення нотаріального діловодства
  у приватного нотаріуса.................................................................................................. 204

  Додаток 5.... Акт приймання-передавання документів нотаріального діловодства приватного нотаріуса під час його заміщення................................................................................................... 205

  Додаток 6.... Алфавітна книга обліку заповітів.................................................................................. 205

  Додаток 7.... Алфавітна книга обліку спадкових справ...................................................................... 205

  Додаток 8.... Алфавітна книга обліку договорів................................................................................. 206

  Додаток 9.... Алфавітна книга обліку реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрація зняття таких заборон та арештів............................................................................................... 206

  Додаток 10.. Книга обліку і реєстрації спадкових справ.................................................................... 206

  Додаток 11.. Книга обліку заяв про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна та встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або над майном фізичної особи, місцеперебування якої невідоме......................................................... 206

  Додаток 12.. Книга обліку цінностей при вжитті заходів щодо охорони спадкового майна........... 207

  Додаток 13.. Книга обліку договорів на управління спадщиною...................................................... 207

  Додаток 14.. Журнал обліку викликів нотаріуса для вчинення нотаріальних дій поза приміщенням державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приміщенням, яке є робочим місцем приватного нотаріуса......................................................................... 207

  Додаток 15.. Журнал реєстрації звернень, що надійшли під час прийому фізичних та юридичних осіб......................................................................................................................................... 207

  Додаток 16.. Книга обліку літератури................................................................................................ 208

  Додаток 17.. Книга реєстрації наказів з кадрових питань.................................................................. 208

  Додаток 18.. Книга обліку видачі документів з архіву для ознайомлення....................................... 208

  Додаток 19.. Журнал реєстрації вхідних документів......................................................................... 208

  Додаток 20.. Журнал реєстрації вихідних документів....................................................................... 208

  Додаток 21.. Книга реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань............................. 208

  Додаток 22.. Розносна книга для місцевої кореспонденції................................................................ 208

  Додаток 23.. Реєстр для реєстрації нотаріальних дій......................................................................... 209

  Додаток 24. Реєстр для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів......................................................................................................... 209

  Додаток 25

  Форма № 1.. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно, що переходить до єдиного спадкоємця........................................................................................................ 210

  Форма № 2.. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно, яке видано одночасно всім спадкоємцям........................................................................................................... 211

  Форма № 3.. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно, що видається у разі, якщо частки у спадщині окремих спадкоємців залишаються відкритими.................. 212

  Форма № 4.. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно за правом представлення, що переходить до єдиного спадкоємця............................................... 213

  Форма № 5.. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно померлого спадкоємця, який не встиг прийняти спадщину (спадкова трансмісія)............................................ 214

  Форма № 6.. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно померлого спадкоємця, який прийняв спадщину, але не оформив своїх спадкових прав................................. 215

  Форма № 7.. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно у разі відмови спадкоємця від спадщини на користь іншого спадкоємця........................................... 216

  Форма № 8.. Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно у разі відмови від спадщини спадкоємця однієї черги на користь спадкоємця іншої черги..................... 217

  Форма № 9.. Свідоцтво про право на спадщину на обов’язкову частку щодо нерухомого майна, у разі якщо частка у спадщині спадкоємця за заповітом залишилась відкритою................. 218

  Форма № 10........ Свідоцтво про право на спадщину за секретним заповітом на нерухоме майно, що переходить до єдиного спадкоємця............................................................................... 219

  Форма № 11............................ Свідоцтво про право на спадщину за законом на майно, яке видається
  у разі внесення змін до свідоцтва про право на спадщину одночасно всім спадкоємцям......................................................................................................................................... 220

  Форма № 12. Свідоцтво про право на спадщину за заповітом на нерухоме майно, що переходить до єдиного спадкоємця........................................................................................................ 221

  Форма № 12-1 Свідоцтво про право на спадщину за заповітом подружжя на нерухоме майно, що переходить до єдиного спадкоємця............................................................................... 222

  Форма № 13. Свідоцтво про право на спадщину за законом на майно, набуте за договором довічного утримання (догляду) у зв’язку зі смертю набувача...................................................... 223

  Форма № 14. Свідоцтво про право на спадщину за заповідальним розпорядженням на право на вклад......................................................................................................................................... 224

  Форма № 15. Свідоцтво про право на спадщину за законом, що видається з урахуванням укладеного спадкоємцями договору про зміну
  розміру частки................................................................................................................ 225

  Форма № 16. Свідоцтво про право на спадщину за законом, що видається для підтвердження права на спадщину, яка відкрилась за кордоном......................................................................... 226

  Форма № 17. Свідоцтво про право на спадщину за заповітом, що видається для підтвердження права на спадщину, яка відкрилась за кордоном......................................................................... 227

  Форма № 18. Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя, яке видається в разі смерті одного з подружжя............................................................................................. 228

  Форма № 18-1 Свідоцтво опікуна над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою.. 229

  Форма № 19.................................................................. Протокол про оголошення секретного заповіту......................................................................................................................................... 230

  Форма № 20.............................................. Свідоцтво, яке посвідчує повноваження виконавця заповіту......................................................................................................................................... 232

  Форма № 21...................................................... Свідоцтво про посвідчення факту, що дитина є живою......................................................................................................................................... 233

  Форма № 22........................................... Свідоцтво про посвідчення факту, що фізична особа є живою......................................................................................................................................... 234

  Форма № 23. Свідоцтво про посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці...................................................................................................................... 235

  Форма № 24.............. Свідоцтво про посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці......................................................................................................................................... 236

  Форма № 25............................................................ Свідоцтво про прийняття на зберігання документів......................................................................................................................................... 237

  Форма № 26.............................................................................................. Свідоцтво про передачу заяви......................................................................................................................................... 238

  Форма № 27....................................... Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону)......................................................................................................................................... 239

  Форма № 27-1. Свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні при продажі  майна в провадженні у справі про банкрутство......................................................................... 240

  Форма № 28.. Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону), якщо прилюдні торги (аукціон) не відбулися(вся)............................................................................................ 241

  Форма № 29.............................. Посвідчувальний напис на договорі, укладеному фізичними особами......................................................................................................................................... 242

  Форма № 30...................................... Посвідчувальний напис на договорі за участю юридичної особи......................................................................................................................................... 243

  Форма № 31. Посвідчувальний напис на договорі про відчуження нерухомого майна за участю особи, яка не може підписатись особисто внаслідок фізичної вади, хвороби тощо.............. 244

  Форма № 32. Посвідчувальний напис на договорі, укладеному фізичними особами за участю представника................................................................................................................... 245

  Форма № 33. Посвідчувальний напис на договорі за участю неповнолітньої дитини, яка діє за згодою батьків (піклувальника).................................................................................................. 246

  Форма № 34. Посвідчувальний напис на договорі, укладеному за участю неповнолітньої дитини, яка діє за згодою батьків (піклувальника), які є стороною договору....................................... 247

  Форма № 35. Посвідчувальний напис на договорі за участю неповнолітньої дитини, яка діє за згодою батьків (піклувальника), а також за участю представників малолітньої дитини......... 248

  Форма № 36. Посвідчувальний напис на договорі, укладеному фізичними особами за участю особи, яка не може розписатися особисто внаслідок фізичної вади, хвороби тощо.................... 249

  Форма № 37. Посвідчувальний напис на договорі про відчуження нерухомого майна, який укладається фізичними особами........................................................................................................ 250

  Форма № 38......... Посвідчувальний напис на договорі про відчуження нерухомого майна за участю юридичної особи............................................................................................................ 251

  Форма № 39......... Посвідчувальний напис на договорі про відчуження нерухомого майна за участю представника................................................................................................................... 252

  Форма № 40... Посвідчувальний напис на договорі відчуження нерухомого майна, укладеному його управителем.................................................................................................................... 253

  Форма № 41............... Посвідчувальний напис на договорі, укладеному за участю юридичної особи, посвідченому з одночасним усним перекладом тексту договору перекладачем....... 254

  Форма № 42... Посвідчувальний напис на договорі за участю фізичної особи, яка не знає мови, якою викладено текст договору, з одночасним усним перекладом їй тексту договору нотаріусом......................................................................................................................................... 255

  Форма № 43... Посвідчувальний напис на договорі за участю фізичної особи, яка не знає мови, якою викладено текст договору, з одночасним усним перекладом їй тексту договору перекладачем.................................................................................................................. 256

  Форма № 44.......... Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису одного з подружжя (колишньго подружжя) на заяві про згоду на відчуження або придбання майна....... 257

  Форма № 45.................................... Посвідчувальний напис на заповіті, записаному зі слів заповідача......................................................................................................................................... 258

  Форма № 45-1. Посвідчувальний напис на конверті із секретним заповітом................................... 259

  Форма № 46.... Посвідчувальний напис на заповіті, посвідченому при свідках на бажання заповідача......................................................................................................................................... 260

  Форма № 47.. Посвідчувальний напис на заповіті від імені особи, яка не може сама прочитати текст заповіту уголос............................................................................................................... 261

  Форма № 48..................................................................... Посвідчувальний напис на заповіті подружжя......................................................................................................................................... 262

  Форма № 49. Посвідчувальний напис на заповіті від імені особи, яка не може підписатись власноручно внаслідок фізичної вади, хвороби тощо........................................................................ 263

  Форма № 49-1 Посвідчувальний напис на заповіті від імені особи, яка не може сама прочитати текст заповіту уголос та не може підписатись власноручно внаслідок фізичної вади, хвороби тощо................................................................................................................................ 264

  Форма № 50................................... Посвідчувальний напис на довіреності, виданій фізичною особою......................................................................................................................................... 265

  Форма № 51. Посвідчувальний напис на довіреності, виданій фізичною особою у порядку передоручення................................................................................................................ 266

  Форма № 52. Посвідчувальний напис на довіреності, виданій управителем майна на підставі договору управління майном......................................................................................................... 267

  Форма № 53................................. Посвідчувальний напис на довіреності за участю юридичної особи......................................................................................................................................... 268

  Форма № 54. Посвідчувальний напис на довіреності, виданій юридичною особою у порядку передоручення................................................................................................................ 269

  Форма № 55..... Посвідчувальний напис на довіреності, виданій неповнолітньою дитиною, яка діє за згодою одного з батьків (піклувальника)...................................................................... 270

  Форма № 56. Посвідчувальний напис на довіреності, виданій фізичною особою, яка не може підписатися власноручно внаслідок фізичної вади, хвороби тощо.................................................. 271

  Форма № 57. Посвідчувальний напис на довіреності за участю фізичної особи, яка не знає мови, якою викладено текст довіреності, з одночасним усним перекладом тексту довіреності перекладачем.................................................................................................................. 272

  Форма № 58. Посвідчувальний напис про засвідчення вірності копії (фотокопії) з оригіналу документа......................................................................................................................................... 273

  Форма № 58-1. Посвідчувальний напис про засвідчення вірності фотокопії-витягу з оригіналу документа....................................................................................................................... 274

  Форма № 59..................................................... Посвідчувальний напис про засвідчення вірності копії з копії документа......................................................................................................................................... 275

  Форма № 60. Посвідчувальний напис про засвідчення вірності копії з оригіналу документа з одночасним письмовим перекладом тексту нотаріусом................................................................... 276

  Форма № 61. Посвідчувальний напис про засвідчення вірності копії з оригіналу документа з одночасним письмовим перекладом тексту перекладачем.............................................................. 277

  Форма № 62..................................... Посвідчувальний напис на документі про час його пред’явлення......................................................................................................................................... 278

  Форма № 63............................ Посвідчувальний напис про засвідчення вірності виписки з документа......................................................................................................................................... 279

  Форма № 64. Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису фізичної особи на документах..................................................................................................................... 280

  Форма № 65. Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису фізичної особи, яка діє на підставі довіреності, на документах.............................................................................. 281

  Форма № 66. Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису на документі з одночасним письмовим перекладом тексту
  документа нотаріусом.................................................................................................... 282

  Форма № 67. Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису на документі, вчиненного одночасно з перекладом тексту документа перекладачем.......................................... 283

  Форма № 68. Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису на афідевіті з додатками......................................................................................................................................... 284

  Форма № 69. Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису представника юридичної особи на документі......................................................................................................... 285

  Форма № 70................. Посвідчувальний напис про засвідчення на документах справжності підпису неповнолітньої дитини, яка діє за згодою одного з батьків (піклувальника)............... 286

  Форма № 71.......... Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису фізичної особи, що підписалась за іншу особу, яка внаслідок фізичної вади, хвороби тощо не може власноручно підписатися............................................................................................... 287

  Форма № 72..... Посвідчувальний напис про засвідчення вірності перекладу, зробленого нотаріусом......................................................................................................................................... 288

  Форма № 73........................................... Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису
  перекладача.................................................................................................................... 289

  Форма № 74........................................................... Посвідчувальний напис на векселі про його оплату......................................................................................................................................... 290

  Форма № 75................................................................. Посвідчувальний напис на дублікаті документа......................................................................................................................................... 291

  Форма № 76. Заборона відчуження майна, зазначеного у заповіті подружжя, у зв’язку із смертю одного з подружжя........................................................................................................................ 292

  Форма № 77.. Заборона відчуження нерухомого майна, що належить фізичній особі, яка оголошена померлою (у зв’язку з видачею свідоцтва про право на спадщину)............................ 293

  Форма № 78. Заборона відчуження нерухомого майна у зв’язку із смертю набувача майна за договором довічного утримання (догляду), на яке видано свідоцтво про право на спадщину.... 294

  Форма № 79....... Заборона відчуження майна у зв’язку з укладенням договору довічного утримання (догляду), іпотеки........................................................................................................... 295

  Форма № 80. Заборона відчуження жилого будинку, (квартири) у зв’язку з видачею позики на його (її) будівництво, капітальний ремонт чи купівлю............................................................... 296

  Форма № 81.. Зняття заборони відчуження майна у зв’язку з припиненням чи розірванням договору довічного утримання (догляду), припиненням договору іпотеки. Форму № 81 додатка 25 виключено (згідно з наказом Міністерства юстиції України від 3 червня 2013 року № 1061/5)............................................................................................................................. 296

  Форма № 82. Зняття заборони відчуження майна у зв’язку зі смертю відчужувача майна за договором довічного утримання (догляду). Форму № 82 додатка 25 виключено (згідно з наказом Міністерства юстиції України від 3 червня 2013 року № 1061/5)............................... 296

  Форма № 83.................................................................................................... Акт про морський протест......................................................................................................................................... 297

  Форма № 84........................... Посвідчувальний напис на аграрній розписці за участю фізичної особи......................................................................................................................................... 298

  Форма № 85.................................. Посвідчувальний напис на аграрній розписці за участю юридичної
  особи............................................................................................................................... 299

  Форма № 86.............................. Передавальний напис на аграрній розписці за участю фізичної особи......................................................................................................................................... 300

  Форма № 87..................................... Передавальний напис на аграрній розписці за участю юридичної
  особи............................................................................................................................... 301

  Додаток 26.. Журнал обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій............................................ 302

  Додаток 27.. Акт................................................................................................................................... 302

  Додаток 28.. Примірний перелік документів, що не підлягають реєстрації..................................... 303

  Додаток 29.. Акт про відсутність вкладень у конверті та пошкодження кореспонденції (конверта) 303

  Додаток 30.. Реєстраційні штампи...................................................................................................... 304

  Додаток 31.. Номенклатура справ....................................................................................................... 304

  Додаток 32.. Типова номенклатура справ державної нотаріальної контори та приватного нотаріуса 305

  Додаток 33.. Спадкова справа............................................................................................................. 310

  Додаток 34.. Внутрішній опис спадкових справ (нарядів)................................................................. 310

  Додаток 35.. Опис спадкових справ тривалого (понад 10 років) зберігання.................................... 311

  Додаток 36.. Внутрішній опис спадкової справи................................................................................ 311

  Додаток 37.. Внутрішній опис документів справи............................................................................. 312

  Додаток 38.. Засвідчувальний напис справи (розділу опису)............................................................ 312

  Додаток 39.. Форма титульного аркуша справи................................................................................ 313

  Додаток 40.. Опис справ постійного зберігання................................................................................. 313

  Додаток 41.. Опис справ тривалого (понад 10 років) зберігання...................................................... 314

  Додаток 42.. Опис справ з особового складу..................................................................................... 314

  Додаток 43.. Форма титульного аркуша закінченого опису справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання............................................................................................................. 315

  Додаток 44.. Акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду.............................................................................................................................. 315

  Додаток 45.. Акт приймання-передавання документів до державного нотаріального архіву......... 316

  Додаток 46.. Акт про вилучення справ приватного нотаріуса для передачі на зберігання до державного нотаріального архіву...................................................................................................... 317

  Додаток 47.. Квитанція. Корінець квитанції....................................................................................... 318

  Додаток 48.. Книга обліку депозитних операцій державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса......................................................................................................................................... 319

  Додаток 49.. Книга обліку особових рахунків депонентів державної нотаріальної контори (приватного нотаріуса)........................................................................................................................ 319

  Податковий кодекс України

  від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (Витяг)......................................................................................... 320

  Узагальнююча податкова консультація щодо деяких питань оподаткування фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (приватних нотаріусів, адвокатів),

  затверджена наказом Державної податкової служби
  від 24 грудня 2012 року № 1185......................................................................................................... 347

  Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито»

  від 21 січня 1993 року № 7-93 (Витяг)................................................................................................ 352

  Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита,

  затверджена наказом Міністерства фінансів України від 7 липня 2012 року № 811, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за № 1623/21935............................................. 365

  Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей»

  від 2 червня 2005 року № 2623-IV...................................................................................................... 378

  Порядок проставлення апостиля в Міністерстві юстиції України на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, та підготовки Міністерством юстиції України нотаріально оформлених документів для подальшої консульської легалізації,

  затверджений наказом Міністерства юстиції України від 25 вересня 2012 року № 1418/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 року за № 1651/21963............... 388

  Правила професійної етики нотаріусів України,

  затверджені наказом Міністерства юстиції України від 04 жовтня 2013 року № 2104/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2013 року за № 1730/24262.............................................. 398

  Порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю,

  затверджений наказом Міністерства юстиції України від 11 липня 2012 року № 1043/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за № 1170/21482............................................. 406

  Порядок виготовлення та знищення печатки приватного нотаріуса,

  затверджений наказом Міністерства юстиції України від 24 грудня 2012 року № 1924/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 року за № 2184/22496............................................ 412

  Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса,

  затверджене наказом Міністерства юстиції України від 22 березня 2011 року № 871/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 березня 2011 року за № 388/19126............................................... 418

  Додаток 1

  Особова картка................................................................................................................................... 425

  Додаток 2

  Реєстраційне посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності............................ 426

  Додаток 3

  Додаток до реєстраційного посвідчення........................................................................................... 427

  Додаток 4

  Журнал обліку виданих реєстраційних посвідчень............................................................................ 427

  Додаток 5

  Присяга нотаріуса............................................................................................................................... 428

  Додаток 6

  Книга обліку реєстраційних справ приватних нотаріусів................................................................ 428

  Додаток 7

  Журнал реєстрації фактів заміщення................................................................................................ 428

  Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності,

  затверджене наказом Міністерства юстиції України від 23 березня 2011 року № 888/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 березня 2011 року за № 406/19144............................................... 429

  Порядок проведення перевірки організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства,

  затверджений наказом Міністерства юстиції України від 17 лютого 2014 року № 357/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2014 року за № 298/25075............................................. 436

  Порядок підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів,

  затверджений наказом Міністерства юстиції України від 28 серпня 2014 року № 1422/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2014 року  за № 1046/25823........................................... 448

  Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату,

  затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 923................... 454

  Порядок внесення головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі або Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату,

  затверджений наказом Міністерства юстиції України від 28 липня 2011 року № 1904/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 року за № 925/19663............................................... 458