Видавництво “СТРАЙД” stride_logo

ФЕРМЕРСЬКI ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: землекористування, порядок створення, дiяльнiсть та припинення діяльності

 • book_img Автор(и): Страйд

  Це видання є найбільш вдалим та корисним науково-практичним коментарем порядку застосування законодавства України про фермерство та землю.
  У виданні подано характеристику фермерському рухові в Україні, здійснюється аналіз законодавчої бази фермерського господарства як суб’єкта аграрних відносин; досліджено його юридичні ознаки та подано визначення поняття цього господарства; розкрито відмінність його від інших аграрних суб’єктів; проаналізовано порядок створення фермерського господарства; його особливості пов’язано з правовими засадами діяльності фермерських господарств; підкреслено особливу роль земельних правовідносин у цих процесах, порядок припинення існування цих господарств.
  На підставі запитань, що найчастіше виникають у практиків, автор в окремому розділі дає обґрунтовані відповіді на них.Також наведено проекти статуту й установчого договору фермерського господарства та інші зразки документів для створення, діяльності та припинення діяльності фермерського господарства.
  Видання розраховано на юристів-практиків, нотаріусів, адвокатів, суддів, працівників агропромислового комплексу України, зокрема фермерів, науковців, викладачів та студентів, а також широкого кола читачів.


  Харків: Страйд, 2005. – 264 с.
  ISBN 966-8678-06-0
  Формат 60х90 1/16
  Обкладинка – тверда.
  Видавнича вартість - 34 грн

  Замовити

  Необхідні атрибути для передплати:
  Для отримання книги необхідно зробити оплату через банк або ощадкасу

  Необхідні атрибути для оплати:
  Отримувач ФО-П Лисяк Л. С., ідент. номер 2903716502, п/р 260070029077 в АТ "Скай Банк", м. Харкова МФО 351254. Призначення платежу: Оплата книги «ФЕРМЕРСЬКI ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: землекористування, порядок створення, дiяльнiсть та припинення діяльності». У цій же графі також слід указати адресу, на яку надсилати книгу. ПДВ не передбачено.
  Після оплати книга буде відправлена рекомендованим листом поштою на адресу, яку Ви вказали.

  Для отримання довідок та рахунків-фактур (якщо потрібно):
  (057) 733-92-05
  (057) 731-87-09
  (057) 714-27-89
  e-mail: stride@online.kharkiv.com

  Зміст книги

  Вступ 9 Розділ 1. Правові основи фермерських господарств України 16 1.1. Законодавча регламентація фермерських господарств України 16 1.2. Фермерське господарство та інші аграрні організаційно-правові господарські структури на селі (спільне і особливе) 37 Розділ 2. Порядок створення фермерських господарств в Україні 44 2.1. Право на створення фермерського господарства 44 2.2. Порядок надання земель для створення фермерського господарства 62 2.3. Організаційно-правові засади створення фермерських господарств 74 2.4. Установчі документи та державна реєстрація фермерських господарств України 80 Розділ 3. Основні правові засади діяльності фермерських господарств 88 3.1. Земельні відносини фермерських господарств 90 3.2. Трудові відносини у фермерських господарствах 100 3.3. Аграрне підприємництво та майнові відносини фермерських господарств 107 3.4. Самостійність господарської діяльності фермерських господарств України 114 Розділ 4. Припинення діяльності фермерських господарств України 122 Висновки 132 Розділ 5. Відповіді на запитання 135 1. Що є спільним між фермерськими господарством та іншими аграрними суб'єктами? 135 2. Яка відмінність між фермерським господарством та іншими аграрними суб'єктами? 135 3. Який порядок професійного відбору бажаючих створити фермерське господарство? 135 4. Хто має право створити фермерське господарство? 137 5. На яких засадах іноземець може працювати у фермерському господарстві? 137 6. Який склад земель фермерського господарства? 138 7. Хто є орендодавцями земельних ділянок? 138 8. Хто вправі бути орендарем земельних ділянок? 139 9. Які особливості права оренди земельної ділянки? 139 10. Який порядок переходу права на оренду земельної ділянки після смерті фізичної особи? 140 11. Хто представляє інтереси фермерського господарства? 140 12. Яка структура статуту фермерського господарства? 141 13. Які органи вправі зареєструвати фермерське господарство? 142 14. Який порядок державної реєстрації фермерського господарства? 142 15. Які особливості нотаріального засвідчення підписів на реєстраційних картках та установчих документах фермерського господарства? 143 16. Які категорії працюючих можуть бути у фермерських господарствах? 144 17. Які особливості правового статусу членів фермерського господарства? 144 18. Які особливості правового статусу найманих працівників у фермерських господарствах? 145 19. Які особливості укладення трудового договору (контракту) між фермерським господарством та найманим працівником? 145 20. Які особливості правового статусу осіб, що працюють на цивільно-правових засадах у фермерських господарствах? 146 21. Який порядок спадкування фермерського господарства? 146 22. Який порядок створення фермерського господарства спадкоємцем померлого фермера, єдиного члена господарства? 147 23. Який порядок приватизації земельних ділянок членами фермерських господарств? 148 24. Чи передбачено чинним законодавством переважне право на придбання земельних ділянок для ведення фермерського господарства? 148 25. Якими правами користується фермерське господарство та його члени? 149 26. Які обов'язки покладені чинним законодавством на фермерське господарство та його членів? 149 27. Чи вправі використовувати землі фермерських господарств інші особи? 150 28. Чи має право фермерське господарство на користування природними ресурсами? 151 29. Чи несе відповідальність фермерське господарство? 151 30. Чи вправі фермерське господарство бути членом кооперативів? 151 31. Який порядок розрахунків у фермерському господарстві? 152 32. Який порядок кредитування фермерських господарств? 152 33. Який порядок здійснення контролю за діяльністю фермерських господарств? 153 34. Чи має фермерське господарство представницький орган? Його повноваження. 153 35. Чи підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і пенсійному забезпеченню члени фермерських господарств? 154 36. Чи зараховується час роботи у фермерському господарстві до загального і безперервного стажу роботи? 154 37. Які є підстави для припинення діяльності фермерського господарства? 154 38. Який порядок припинення діяльності фермерського господарства? 155 39. Який правовий режим майна фермерських господарств? 156 40. Яке майно може бути у власності фермерського господарства? 156 41. Який порядок розпорядження майном фермерського господарства? 156 42. Чи вправі фермерське господарство розпоряджатися виробленою продукцією? 157 43. Які нормативні акти регулюють право власності на пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майнові сертифікати)? 158 44. Які органи вправі видавати свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства? 159 45. Які види права власності на майно є у реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємствах? 159 46. Який порядок використання майна, яке перебуває у спільній частковій власності членів колективного сільськогосподарського підприємства? 160 47. Які особливості оренди майна що перебуває у спільній частковій власності членів колективного сільськогосподарського підприємства? 161 48. Який договір вправі укласти власники майнових паїв колективних сільськогосподарських підприємств щодо володіння та розпорядження спільним майном? 162 49. Який порядок перереєстрації транспортних засобів, які видані в рахунок майнових паїв колишнім членам колективних сільськогосподарських підприємств? 162 50. Власність на майновий пай членів колективних сільськогосподарських підприємств та порядок розпорядження нею? 163 51. Які особливості нотаріального посвідчення договорів про оренду та відчуження майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств? 163 52. Який порядок оподаткування відчужуваного майнового паю членів колективних сільськогосподарських підприємств? 164 53. При посвідченні яких правочинів нотаріусом вимагається нормативна грошова оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів? 165 54. У якому розмірі стягується державне мито за видачу свідоцтва про право на спадщину на майновий пай (майновий сертифікат)? 165 55. Чи вправі сільська, селищна, міська рада видати спадкоємцям померлого члена колективного сільськогосподарського підприємства, що мав право на майновий пай (та не отримав його за життя), Свідоцтво про право власності на майновий пай? 166 56. Який порядок видачі нового свідоцтво про право власності на майновий пай на підставі нотаріально посвідчених правочинів? 167 57. Якими нормативними актами регулюється розмежування земель державної та комунальної власності? 168 58. Який порядок розпорядження земельними ділянками державної та комунальної власності? 168 59. Які суб'єкти можуть бути орендарями землі? 169 60. Як виникає право оренди землі? 170 61. Як відбувається перехід права на оренду земельної ділянки? 170 62. Як відбувається суборенда земельних ділянок? 171 Розділ 6. Зразки документів 172 Зразок № 1 Статуту фермерського господарства України 172 Зразок № 2 Установчого договору фермерського господарства України 194 Зразок № 3 Договору оренди землі 216 Зразок № 4 Договору оренди майна, що знаходиться у спільній частковій власності 227 Зразок № 5 Договору купівлі-продажу майнового паю 236 Зразок № 6 Договору купівлі-продажу майна,що знаходиться в спільній частковій власності 238 Зразок № 7 Договору схову 244 Зразок № 8 Типового договору оренди земельної частки (паю) 251 Список використаних джерел 258