Видавництво “СТРАЙД” stride_logo

ФЕРМЕРСЬКI ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: землекористування, порядок створення, дiяльнiсть та припинення діяльності

 • book_img Автор(и): Страйд

  Це видання є найбільш вдалим та корисним науково-практичним коментарем порядку застосування законодавства України про фермерство та землю.
  У виданні подано характеристику фермерському рухові в Україні, здійснюється аналіз законодавчої бази фермерського господарства як суб’єкта аграрних відносин; досліджено його юридичні ознаки та подано визначення поняття цього господарства; розкрито відмінність його від інших аграрних суб’єктів; проаналізовано порядок створення фермерського господарства; його особливості пов’язано з правовими засадами діяльності фермерських господарств; підкреслено особливу роль земельних правовідносин у цих процесах, порядок припинення існування цих господарств.
  На підставі запитань, що найчастіше виникають у практиків, автор в окремому розділі дає обґрунтовані відповіді на них.Також наведено проекти статуту й установчого договору фермерського господарства та інші зразки документів для створення, діяльності та припинення діяльності фермерського господарства.
  Видання розраховано на юристів-практиків, нотаріусів, адвокатів, суддів, працівників агропромислового комплексу України, зокрема фермерів, науковців, викладачів та студентів, а також широкого кола читачів.


  Харків: Страйд, 2005. – 264 с.
  ISBN 966-8678-06-0
  Формат 60х90 1/16
  Обкладинка – тверда.
  Видавнича вартість - 34 грн

  Замовити

  Необхідні атрибути для передплати:
  Для отримання книги необхідно зробити оплату через банк або ощадкасу

  Необхідні атрибути для оплати:
  Отримувач ФО-П Лисяк Л. С., ідент. номер 2903716502, п/р 260070029077 в ПАТ «РЕГІОН-БАНК» м. Харкова, МФО 351254. Призначення платежу: Оплата книги «ФЕРМЕРСЬКI ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: землекористування, порядок створення, дiяльнiсть та припинення діяльності». У цій же графі також слід указати адресу, на яку надсилати книгу. ПДВ не передбачено.
  Після оплати книга буде відправлена рекомендованим листом поштою на адресу, яку Ви вказали.

  Для отримання довідок та рахунків-фактур (якщо потрібно):
  (057) 733-92-05
  (057) 731-87-09
  (057) 714-27-89
  e-mail: stride@online.kharkiv.com

  Зміст книги

  Вступ9
  Розділ 1. Правові основи фермерських господарств України 16
  1.1. Законодавча регламентація фермерських господарств України 16
  1.2. Фермерське господарство та інші аграрні організаційно-правові господарські структури на селі (спільне і особливе) 37
  Розділ 2. Порядок створення фермерських господарств в Україні 44
  2.1. Право на створення фермерського господарства 44
  2.2. Порядок надання земель для створення фермерського господарства 62
  2.3. Організаційно-правові засади створення фермерських господарств 74
  2.4. Установчі документи та державна реєстрація фермерських господарств України 80
  Розділ 3. Основні правові засади діяльності фермерських господарств 88
  3.1. Земельні відносини фермерських господарств 90
  3.2. Трудові відносини у фермерських господарствах 100
  3.3. Аграрне підприємництво та майнові відносини фермерських господарств 107
  3.4. Самостійність господарської діяльності фермерських господарств України 114
  Розділ 4. Припинення діяльності фермерських господарств України 122
  Висновки 132
  Розділ 5. Відповіді на запитання 135
  1. Що є спільним між фермерськими господарством та іншими аграрними суб'єктами?135
  2. Яка відмінність між фермерським господарством та іншими аграрними суб'єктами?135
  3. Який порядок професійного відбору бажаючих створити фермерське господарство?135
  4. Хто має право створити фермерське господарство?137
  5. На яких засадах іноземець може працювати у фермерському господарстві?137
  6. Який склад земель фермерського господарства?138
  7. Хто є орендодавцями земельних ділянок?138
  8. Хто вправі бути орендарем земельних ділянок?139
  9. Які особливості права оренди земельної ділянки?139
  10. Який порядок переходу права на оренду земельної ділянки після смерті фізичної особи?140
  11. Хто представляє інтереси фермерського господарства?140
  12. Яка структура статуту фермерського господарства?141
  13. Які органи вправі зареєструвати фермерське господарство?142
  14. Який порядок державної реєстрації фермерського господарства?142
  15. Які особливості нотаріального засвідчення підписів на реєстраційних картках та установчих документах фермерського господарства?143
  16. Які категорії працюючих можуть бути у фермерських господарствах?144
  17. Які особливості правового статусу членів фермерського господарства?144
  18. Які особливості правового статусу найманих працівників у фермерських господарствах?145
  19. Які особливості укладення трудового договору (контракту) між фермерським господарством та найманим працівником?145
  20. Які особливості правового статусу осіб, що працюють на цивільно-правових засадах у фермерських господарствах?146
  21. Який порядок спадкування фермерського господарства?146
  22. Який порядок створення фермерського господарства спадкоємцем померлого фермера, єдиного члена господарства?147
  23. Який порядок приватизації земельних ділянок членами фермерських господарств? 148
  24. Чи передбачено чинним законодавством переважне право на придбання земельних ділянок для ведення фермерського господарства?148
  25. Якими правами користується фермерське господарство та його члени?149
  26. Які обов'язки покладені чинним законодавством на фермерське господарство та його членів?149
  27. Чи вправі використовувати землі фермерських господарств інші особи?150
  28. Чи має право фермерське господарство на користування природними ресурсами?151
  29. Чи несе відповідальність фермерське господарство?151
  30. Чи вправі фермерське господарство бути членом кооперативів? 151
  31. Який порядок розрахунків у фермерському господарстві?152
  32. Який порядок кредитування фермерських господарств?152
  33. Який порядок здійснення контролю за діяльністю фермерських господарств?153
  34. Чи має фермерське господарство представницький орган? Його повноваження. 153
  35. Чи підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і пенсійному забезпеченню члени фермерських господарств?154
  36. Чи зараховується час роботи у фермерському господарстві до загального і безперервного стажу роботи?154
  37. Які є підстави для припинення діяльності фермерського господарства? 154
  38. Який порядок припинення діяльності фермерського господарства? 155
  39. Який правовий режим майна фермерських господарств?156
  40. Яке майно може бути у власності фермерського господарства?156
  41. Який порядок розпорядження майном фермерського господарства?156
  42. Чи вправі фермерське господарство розпоряджатися виробленою продукцією?157
  43. Які нормативні акти регулюють право власності на пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майнові сертифікати)?158
  44. Які органи вправі видавати свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства?159
  45. Які види права власності на майно є у реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємствах?159
  46. Який порядок використання майна, яке перебуває у спільній частковій власності членів колективного сільськогосподарського підприємства?160
  47. Які особливості оренди майна що перебуває у спільній частковій власності членів колективного сільськогосподарського підприємства?161
  48. Який договір вправі укласти власники майнових паїв колективних сільськогосподарських підприємств щодо володіння та розпорядження спільним майном?162
  49. Який порядок перереєстрації транспортних засобів, які видані в рахунок майнових паїв колишнім членам колективних сільськогосподарських підприємств?162
  50. Власність на майновий пай членів колективних сільськогосподарських підприємств та порядок розпорядження нею?163
  51. Які особливості нотаріального посвідчення договорів про оренду та відчуження майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств?163
  52. Який порядок оподаткування відчужуваного майнового паю членів колективних сільськогосподарських підприємств?164
  53. При посвідченні яких правочинів нотаріусом вимагається нормативна грошова оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів?165
  54. У якому розмірі стягується державне мито за видачу свідоцтва про право на спадщину на майновий пай (майновий сертифікат)?165
  55. Чи вправі сільська, селищна, міська рада видати спадкоємцям померлого члена колективного сільськогосподарського підприємства, що мав право на майновий пай (та не отримав його за життя), Свідоцтво про право власності на майновий пай?166
  56. Який порядок видачі нового свідоцтво про право власності на майновий пай на підставі нотаріально посвідчених правочинів?167
  57. Якими нормативними актами регулюється розмежування земель державної та комунальної власності?168
  58. Який порядок розпорядження земельними ділянками державної та комунальної власності?168
  59. Які суб'єкти можуть бути орендарями землі?169
  60. Як виникає право оренди землі?170
  61. Як відбувається перехід права на оренду земельної ділянки?170
  62. Як відбувається суборенда земельних ділянок? 171
  Розділ 6. Зразки документів 172
  Зразок № 1 Статуту фермерського господарства України 172
  Зразок № 2 Установчого договору фермерського господарства України 194
  Зразок № 3 Договору оренди землі 216
  Зразок № 4 Договору оренди майна, що знаходиться у спільній частковій власності 227
  Зразок № 5 Договору купівлі-продажу майнового паю 236
  Зразок № 6 Договору купівлі-продажу майна,що знаходиться в спільній частковій власності 238
  Зразок № 7 Договору схову 244
  Зразок № 8 Типового договору оренди земельної частки (паю) 251
  Список використаних джерел 258